...

Strijd tegen uitkeringsfraude

werkBij één op drie huisbezoeken fraude met uitkeringen vastgesteld, De Backer voert strijd tegen uitkeringsfraude op

Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale Fraude Philippe De Backer versterkt de aanpak op alle fronten tegen uitkeringsfraude. “Uitkeringsfraude stoot mensen enorm tegen de borst. Wie in het zwart werkt en tegelijkertijd een uitkering krijgt, fraudeert twee keer. Maar uitkeringsfraude is nog altijd moeilijk te bestrijden. Daarom gebruiken we een combinatie van verschillende methoden. ” Naast huisbezoeken wil De Backer inzetten op meer datamining en betere samenwerking met onder meer politiediensten. Dat heeft de staatssecretaris gezegd in de commissie Sociale Zaken.

De regering Michel heeft van sociale fraudebestrijding een prioriteit gemaakt. Naast het opvoeren van de strijd tegen sociale dumping en het beter doen respecteren van Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden, is de strijd tegen uitkeringsfraude is een belangrijke prioriteit.

Staatssecretaris voor Sociale Fraudebestrijding Philippe De Backer: “Uitkeringsfraude is wellicht de vorm van sociale fraude die het moeilijkst te bestrijden is. Dat mag echter niet betekenen dat we de strijd niet zouden aangaan. Wie in het zwart werkt en tegelijkertijd een uitkering trekt, fraudeert twee keer. Dan kan je niet aanvaarden. Er ontstaat een groot gevoel van onrechtvaardigheid bij de bevolking wanneer een groep mensen het systeem belazert. Daardoor blijft er minder over voor mensen die het echt nodig hebben.”

Om de strijd tegen uitkeringsfraude te intensifiëren wil De Backer op meerdere fronten te werk gaan.

Allereerst zijn er de huisbezoeken bij werkzoekenden door de RVA. In 2016 heeft de RVA zo’n 341 onaangekondigde huisbezoeken afgelegd. In maar liefst 105 gevallen, bijna een derde dus, werd er domiciliefraude, het opgeven van een verkeerd adres of een foute gezinssamenstelling, vastgesteld. De Backer: “Deze cijfers tonen aan dat we geen heksenjacht voeren maar dat domicilie- en uitkeringsfraude gericht wordt opgespoord. We moeten dus zeker verder gaan op de ingeslagen weg. Dat betekent meer controleren maar ook beter controleren. Dat kan door bijvoorbeeld datamining.”

Datamining en datamatching is dan ook het tweede front dat De Backer wil versterken. In juli 2016 is er een pilootproject samen met 1 distributienetbeheerder, opgestart om op basis van energiegegevens domiciliefraude op te sporen. Eind dit jaar wordt dit uitgebreid naar 4 DNB’s en 3 waterleveranciers. Opvallend hoog of laag energiegebruik in functie van de gezinssamensteling van werklozen en arbeidsongeschiktenwerd doorgestuurd en geanalyseerd. Op 6 maanden tijd werden zo’n 344 verdachte situaties aangeduid en onderzocht. In 27 dossiers werd al fraude vastgesteld en gesanctioneerd, nog eens 67 onderzoeken zijn nog lopende en 250 dossiers werden zonder gevolg geklasseerd.

De Backer wil nog gerichter gaan controleren door meer gegevens te kruisen: “De succesratio van datamatching en datamining hangt af van het aantal gegevens dat je kan kruisen. Het huidige pilootproject werkt alleen met gegevens van 1 distributienetbeheerder. In oktober 2017 gaan we van 1 naar 7 partners. We zullen vanaf dan ook gegevens van waterverbruik kunnen analyseren.”

Het laatste front in de strijd tegen domiciliefraude moet volgens De Backer een betere samenwerking met politie zijn. De Backer wil dit in een protocol vastklikken: “Als we het net rond fraudeurs willen sluiten zullen we de samenwerking tussen politie, gerechtelijke diensten en sociale inspectiediensten moeten versterken. We moeten vooral werk maken van betere informatiedoorstroming. In een aantal zones gebeurt dit al, ik ben voorstander om dit overal in te voeren.”