...

Schrap de financiele steun aan Erdogan

Schrap de financiele steun aan Erdogan - turkije“Bevries EU-toetredingsonderhandelingen met Turkije en schrap de 4,45 miljard euro steun”. Vlaamse meerderheidspartijen willen Turkije-resolutie vandaag bij hoogdringendheid behandelen en goedkeuren

In navolging van het federale parlement, dat onlangs een gelijkaardige resolutie goedkeurde, vragen nu ook de Vlaamse meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement om de toetredingsprocedure voor Turkije te bevriezen en de Europese ‘Pre-Toetredingssteun’ te schrappen. Dit fonds is verbonden aan de status van Turkije als een kandidaat-lidstaat en levert het land 4,45 miljard euro op voor de periode 2014-2020. De resolutie werd vorige maand ingediend maar omwille van de ontwikkelingen de afgelopen dagen zullen de indieners straks, tijdens de plenaire zitting, de behandeling bij hoogdringendheid aanvragen. “In het licht van de verslechterende mensenrechtensituatie, de achteruitgang van de Turkse democratie en het hoog oplopende conflict tussen dit Turkije en Europa, vragen we deze steun te schrappen en de bevriezing van de toetredingsprocedure,” zeggen de initiatiefnemers Jean-Jacques De Gucht (Open Vld), Karl Vanlouwe (N-VA) en Ward Kennis (CD&V).

Schrap de financiele steun aan Erdogan - ocn

Het is al enkele jaren duidelijk dat Turkije onder de heerschappij van Erdogan in de verkeerde richting evolueert en de democratie er een achteruitgang kent. “Na de mislukte couppoging van 15 juli 2016 is de mensenrechtensituatie alleen maar slechter geworden,” zegt Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). “De cijfers spreken boekdelen: sinds de staatsgreep zijn 10 parlementsleden gearresteerd, 150 journalisten opgesloten, 24 radio- en televisiestations uit de eter gehaald, 4 miljard euro aan vastgoed in beslag genomen, 2368 rechters en openbare aanklagers aangehouden en bevinden meer dan 31.000 mensen zich momenteel in hechtenis. In totaal zijn meer dan 129.000 ambtenaren geschorst of ontslagen. Dat diezelfde Turkse regering de afgelopen dagen de Europese rechtstaat zelf in vraag stelt, is een brug te ver. Het is meer dan ooit tijd om een duidelijk signaal te sturen .”

“Turkije kiest steeds meer voor een autoritaire koers die haaks staat op onze Europese normen en waarden. De jongste dagen valt Erdogan de waarden van onze rechtsstaat zelfs openlijk aan. Met deze resolutie maken we duidelijk dat autocratieën die burgerlijke vrijheden fnuiken, geen perspectief verdienen op toetreding van de EU. Meer dan 10 jaar geleden werden de toetredingsonderhandelingen gestart. Maar vandaag is er slechts 1 hoofdstuk afgerond, 15 hoofdstukken zijn nog in onderhandeling en 17 andere hoofdstukken zijn zelfs nog steeds gesloten. Het wordt tijd dat we deze processie van Echternach stoppen,” zegt mede-initiatiefnemer Karl Vanlouwe (N-VA).

Schrap de financiële steun aan Erdogan

Een tweede manier is om de Turkse regering in de portefeuille te raken. Ward Kennes (CD&V): “De EU geeft voor de periode 2014-2020 zo’n 4,45 miljard euro steun aan Turkije. De bedoeling hiervan is om Turkije voor te bereiden op hun toekomstig lidmaatschap van de EU, onder meer door de versterking van de democratische instellingen en de rechtsstaat. We merken echter dat dit doel absoluut niet bereikt wordt en dat er in tegendeel een verslechtering plaats vindt. We zien er dan ook het nut niet van in om geld te blijven geven aan de Turkse regering als ze dit toch duidelijk niet juist gebruikt. We pleiten dan ook voor een schrapping van deze steun.” Het vrijgekomen geld moet voor de initiatiefnemers rechtstreeks gaan naar hulp aan het Turkse middenveld en ngo’s die zich inzetten voor meer democratie. “Zo zijn we zeker dat er geen geld aan de handen van de Turkse regering blijft plakken.”

Doodstraf

Voor De Gucht is deze resolutie een duidelijk signaal dat het zo niet verder kan. “Als Turkije zou doorzetten met hun plannen om de doodstraf terug in te voeren, moeten de onderhandelingen definitief gestopt worden. We moeten duidelijk maken aan Erdogan dat hier absoluut geen sprake van kan zijn en dat indien hij dat doet, hij alle bruggen naar de EU opblaast.”

Deze resolutie komt er in navolging van gelijkaardige resoluties in het Europees en het Federaal parlement. De Vlaamse regering wordt zo gevraagd om zich samen met de Federale regering op het Europees niveau te pleiten om deze eisen door de Europese Raad te laten aannemen.