...

Denderleeuw – Rioleringswerken in Arendsveld

Denderleeuw - Rioleringswerken in Arendsveld - Rioleringswerken ArendsveldRioleringswerken in Arendsveld

De broodnodige rioleringswerken in het Arendsveld zijn volop in uitvoering. De nabijheid van de spoorlijn Brussel-Gent en de betrokkenheid van verschillende actoren zorgden ervoor dat dit complexe dossier pas na een periode van meer dan drie jaar opgelost kon worden.

“Al drie jaar is er in het Arendsveld een probleem met de riolering door een verzakking tussen twee onderzoeksschouwen. Al deze tijd heeft de gemeente de verzakking steeds aangevuld om problemen bij de mensen te vermijden, maar wij zijn tegelijk blijven aandringen op een effectieve oplossing”, vertelt schepen van Openbare Werken Jan De Nul. “Hoewel het een relatief beperkt werk is over een korte afstand, is dit echter een heel complex dossier. Zo is de onderzoeksschouw aan het begin van de Bordeleenstraat zwaar verzakt door de instabiele ondergrond en door de werken van De Watergroep na een breuk in de drukleiding. Daarnaast is ook de nabijheid van de spoorlijn Brussel- Gent een cruciale factor. Voor de uitvoering van de rioleringswerken legde spoorbeheerder Infrabel daarom strikte voorwaarden op. Het aanleggen van een nieuwe rioolleiding in een open sleuf, zoals we gebruikelijk doen, werd niet toegestaan. De reden hiervoor is de vrees voor mogelijke zettingsproblemen en verzakkingen op de hoger gelegen spoorlijn.”

“Doordat er verschillende actoren betrokken zijn (De Watergroep en hun aannemer, Infrabel en de gemeente Denderleeuw) die hun toestemming moesten geven, bleef een oplossing langer uit dan verwacht”, vervolgt burgemeester Jo Fonck. “Maar gelukkig hebben we die oplossing nu eindelijk gevonden. Er zal een nieuwe kunststofleiding doorheen de oude, bestaande rioolleiding getrokken worden, waarna de individuele aansluitingen kunnen worden uitgevoerd.”

Vier fasen

De werken worden uitgevoerd door De Watergroep in opdracht van de gemeente Denderleeuw en gebeuren in vier fasen:

1 Er worden drie putten gemaakt: 1 persput, 1 put middenin waar een verzakking moet worden weggenomen en 1 ontvangstput om een nieuwe schouw te plaatsen.
2 Er wordt een nieuwe leiding doorgeen de oude bestaande leiding getrokken.
3 Er wordt een nieuwe onderzoeksschouw geplaatst.
4 De bovenbouw wordt in de oorspronkelijk staat hersteld.

Het einde van de werken is voorzien voor vermoedelijk 17 maart 2017.

Het investeringsbedrag voor deze rioleringswerken bedraagt 85.000 euro.