...

De schop voor Oosterweel gaat dit najaar in de grond

Ben WeytsVlaanderen sluit Toekomstverbond

De schop voor Oosterweel gaat dit najaar in de grond. De Vlaamse Regering sluit een breed Toekomstverbond met de burgerbewegingen en de Stad Antwerpen. De procedures bij de Raad van State worden ingetrokken. Er komt een ambitieus project voor bereikbaarheid en leefbaarheid van de Antwerpse regio. “We hebben ons dubbel geplooid om consensus en draagvlak te zoeken”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “En wie blijft zoeken, die vindt.”

Het recente jaarrapport van het Vlaams Verkeerscentrum drukt ons nog maar eens met de neus op de feiten: de stilstand rond Antwerpen en Brussel verlamt mens, milieu en economie. Tijdens de avondspits zijn de ringwegen rond Antwerpen en Brussel goed voor maar liefst 52 procent van alle files in Vlaanderen. “We moeten iets doen, want dit bedreigt de hele Vlaamse economie”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “We moeten nu investeren om nieuw perspectief te creëren.” Een herinrichting van de Ring rond Brussel staat in de steigers. Maar ook rond Antwerpen dringen investeringen zich op: vorig jaar nam Antwerpen de fakkel over van Brussel als nieuwe filehoofdstad van Vlaanderen. De filezwaarte rond Antwerpen steeg vorig jaar met wel 22 procent. Terwijl er al 20 jaar gepalaverd wordt over een derde Scheldekruising.

“Ik heb Oosterweel geërfd in 2014, op een moment dat niemand nog één cent gaf om het hele project”, zegt Weyts. “Stap voor stap hebben we het dossier verlost van de verschillende molenstenen om de nek. Met veel geduld, diplomatie en vooral veel samenwerking kunnen we vandaag een Toekomstverbond voorstellen dat resoluut wil investeren in bereikbaarheid en leefbaarheid. Samen bewijzen we dat er in dit land wel nog grote infrastructuurprojecten tot stand kunnen komen. Dit geeft veel hoop voor andere grote projecten.”

Het Oosterweeldossier werd sinds 2014 stapsgewijs gedeblokkeerd. Structurele bedreigingen voor de uitvoering werden afgewend, bijvoorbeeld door de dading tussen BAM en Noriant. Het draagvlak voor het project werd vergroot met gerichte aanpassingen, zoals de verlenging van de tunnel onder het Albertkanaal of het vrijwaren van het Sint-Annabos. Er kwam overleg met de burgerbewegingen onder leiding van de intendant die aangesteld werd door de Vlaamse Regering. “We zijn blijven trekken en sleuren aan dit project”, zegt Weyts. “Zelfs toen iedereen Oosterweel drie keer dood verklaarde, zijn we ons dubbel blijven plooien om consensus en draagvlak te vinden.”

Samen vooruit
Het conflictmodel met de burgerbewegingen is ingeruild voor een samenwerkingsmodel. “We hebben de hand gereikt aan de burgerbewegingen”, zegt Weyts. “In het begin stonden we samen voor de rechtbank en nu kunnen we samen naar de werkbank trekken. Binnen het overleg onder leiding van de intendant is het nodige vertrouwen gegroeid om samen vooruit te kunnen gaan. En de samenwerking stopt hier niet. We sluiten net een verbond om in de toekomst te blijven samenwerken.”

“Na 20 jaar stoppen we met discussiëren en procederen – we gaan investeren!”, zegt Weyts. “We hebben nu een brede ‘coalition of the willing’ en een blauwdruk voor de komende decennia. Nog dit najaar gaat de eerste schop in de grond.”