...

Vrouwelijke administratief assistente gezocht.. werkgever veroordeeld

Vrouwelijke administratief assistente gezocht.. werkgever veroordeeld - werkVrouwelijke administratief assistente gezocht… werkgever veroordeeld

In een procedure opgestart door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen veroordeelde de arbeidsrechtbank van Brussel op 9 november 2016 een werkgever wegens de discriminatie van een man op grond van diens geslacht nadat de werkgever weigerde de kandidatuur van de man voor een functie als ‘administratief assistente’ in overweging te nemen.

In een (Franstalige) jobadvertentie voor een ‘administratief assistente’ (eigen onderlijning) stonden alle vereiste eigenschappen in de vrouwelijke vorm. Een mannelijke kandidaat besloot zich desondanks voor de functie aan te bieden, aangezien hij over de vereiste administratieve kwalificaties beschikte. Zijn kandidatuur werd echter geweigerd met als motivering dat de werkgever “zoals vermeld in jobadvertentie […] een administratief assistente zocht, van het vrouwelijke geslacht”.

De kandidaat richtte zich tot het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Nadat het Instituut tevergeefs geprobeerd had om via bemiddeling een oplossing te vinden, stapte het Instituut samen met het slachtoffer naar de rechter.

Op basis van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen mannen en vrouwen veroordeelde de arbeidsrechtbank van Brussel de werkgever tot het betalen van een schadevergoeding aan het slachtoffer van 5.308,59 euro, wat overeenkomt met drie maanden brutoloon voor de functie in kwestie, en aan het Instituut een symbolische euro.

Discriminaties bij aanwerving

Voor Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut, illustreert deze zaak nog maar eens hoe stereotypen in onze samenleving werken en tot discriminatie leiden: “Nog veel te vaak wordt het geslacht van kandidaten, of het nu mannen of vrouwen zijn, beschouwd als een indicatie van hun bekwaamheden. Hoewel eigenschappen die gebaseerd zijn op het geslacht niet gebruikt mogen worden om kandidaten uit te sluiten, zijn sommige werkgevers er nog steeds van overtuigd dat een man of een vrouw meer of minder aangewezen is voor een bepaalde functie.”

De meldingen die het Instituut ontvangt bevestigen de omvang van het fenomeen. Discriminaties komen het vaakst voor in de arbeidssfeer. Meestal zijn de slachtoffers vrouwen, maar – zoals deze zaak illustreert – ook mannen worden er het slachtoffer van. Meer dan een derde van de meldingen houdt verband met aanwervingen en selecties (37%). Discriminatie bij de toegang tot een baan is echter net zozeer verboden als alle andere vormen van discriminatie op het werk.

Wie een discriminatie op grond van geslacht wil melden of er meer informatie over zoekt, kan gratis en in alle vertrouwelijkheid terecht bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis nummer 0800/12.800, via e-mail (gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be) of via de website (http://igvm-iefh.belgium.be).