...

Opnieuw meer sociale woningen in Aalst

Opnieuw meer sociale woningen in Aalst - huis1Opnieuw meer sociale woningen in Aalst

Er worden momenteel volop sociale woningen gebouwd op verschillende plaatsen in onze stad: op de Hopmarkt (groen kruis), in de Valerius De Saedeleerstraat, … Naast deze en de projecten die reeds in de planning zitten, zullen er tussen nu en 2025 nog een aantal bijkomen. De stad heeft, in samenspraak met de Sociale Huisvestingsmaatschappijen, een aantal ‘publieke’ bouwgronden met een totale oppervlakte van 50 000 vierkante meter, exclusief voorbehouden voor sociale woningbouw.

De selectie van deze bouwpercelen gebeurde in het kader van het Gemeentelijk Actieplan Sociaal Wonen (GASW). Dat plan is er op vraag van de Vlaamse Overheid die het sociale woningbestand gelijkmatig over Vlaanderen wil spreiden. Concreet wordt ons gevraagd om 25% van de onbebouwde bebouwbare gronden te reserveren voor sociale woningbouw. Dat moet vastgelegd worden in een GASW.

Schepen van Wonen Sarah Smeyers: “Dit is een belangrijke stap, want we hebben nu zich op resterende ‘publieke’ bouwgronden waar we nog sociale woningen kunnen voorzien. We willen tegemoet komen aan de vraag van de Vlaamse Overheid naar méér sociale woningen. Tegen 2025 moet Aalst 583 bijkomende sociale huurwoningen realiseren. Daarvan zijn er al 170 klaar. 79 worden er aangepast en verbouwd. Nog eens 173 huizen zitten in de planningfase. Dat brengt ons op een totaal van 422 woningen. Op die manier halen wij het streefcijfer en maken we ons beleid voor kwalitatief en betaalbaar wonen concreet.”