...

Haaltert – De valentijnsgemeenteraad valt in de prijzen

Bonifatius

Haaltert – De prijzenpot van Chaussée d’amour van de vereniging “ons kent ons en zorgt voor ons”.

De valentijnsgemeenteraad zit er op. Ze zijn met een knuffelmoment begonnen. Iedereen heeft iedereen geknuffeld en dat heeft een tijdje geduurd. Ze hadden mekaar ook al lang niet meer gezien en er moest wat bijgepraat worden. Ze hebben kennis genomen de komst van de brief van Mevrouw Homans. Al maanden zijn ze er over aan palaveren maar nu weten ze het zeker : hij is er. Ze weten nu ook dat de bemiddelingspoging van de gouverneur mislukt is, dat waren ze vergeten. De gouverneur zal dit echter niet licht vergeten. Hij zal in ’t vervolg wel twee keer nadenken vooraleer hij zijn neus in het wespennest van de Haalterse politiek gaat steken. De mens durft nog altijd niet buiten komen zo lelijk is hij gestoken.

Bij het derde punt zijn ze allemaal steil achterover geslagen. Ze moeten namelijk een nieuwe gemeenteraad kiezen. Dat hadden ze zeker niet verwacht want het ging nu juist zo goed. De ouderdomsdeken van het gezelschap had de bui zien aankomen en proactief als hij is heeft al gauw met zijn vzw “ons kent ons en zorgt voor ons (afgekort OKO) “ een gemeenteraad in mekaar geflanst. Hij heeft die de toepasselijke naam “Valentijnscolalitie” gegeven al was “de coalitie van de schaamteloosheid” een betere keuze geweest. Zelfs Evy Bulté zag de laatste moment nog sterren en sloot zich aan bij de coalitie van CD&V, CL-VLD en Open & Liberaal.

Op het einde van de vergadering is er nog eentje wakker geschoten met de vraag of er in het belang van de gemeente niets moest worden goedgekeurd. De meesten, zij die hun slag hebben thuis gehaald, stonden toen al aan de deur. De anderen die het met de gemeente goed menen waren andermaal goed om het licht uit te doen en de deur te sluiten. Kostprijs van deze aflevering van de muppetshow : 3690 €. Met uitzondering van de burgemeester en haar schepenen ontvangen de aanwezigen op deze schaamteloze vertoning 205 €. En 205 € maal 18 is nu eenmaal 3690 €.

Wie allemaal in de coalitie van de schaamteloosheid zit weten we nog niet. Ze zijn nog bezig met het verdelen van de prijzenpot. De publieksprijs is wel gekend 4,2 miljoen euro. Die hebben we met ons allen NIET gewonnen. Dit is ook de prijs die we met zijn allen betalen om deze coalitie aan de macht te krijgen. De prijzenpot goed voor 297 750,64 € per jaar moet nog verdeeld worden. De hoofdprijs 64 728,64 € per jaar gaat naar sunshine de topvrouw van het huis van oranje. Zij wordt burgemeester. Rest nog 233 022 € te verdelen over 5 schepenen en de voorzitster van het OCMW. (38 837 per jaar en per kop). Er bestaan dus verschillende manieren om van het OCMW te leven. Het hoeft niet steeds in armoede te zijn.

De blauwe smurfen hebben zich naar eigen zeggen geprobeerd zich goed te voelen in de oppositie maar een wedde van 38 837 € is toch wel iets anders dan een schamele 205 € per gemeenteraad. Je zou voor minder een en ander op touw zetten om je oude goed betaalde postje terug te krijgen. De rekeningen van een schepen moeten nu eenmaal ook betaald worden. Geld is geld en het maakt niet uit hoe je er aankomt, zeker in de politiek niet. Van politieke hygiëne hebben ze hier op Haaltert nog nooit gehoord.

Geen commentaar, ik weet van niks, het is de schuld van de anderen.

Wie de laatste dagen al een langs het huis van oranje is gepasseerd zal het ongetwijfeld gehoord hebben. Bij het begin en het einde van hun sacrale vergadering dreunen ze een mantra af. Sunshine, onze nieuwe burgemeester zegt voor en haar oranje lakeien zeggen na : “geen commentaar, ik weet van niks, het is de schuld van de anderen”. Bij het begin van de vergadering 20 keer en op ’t einde 30 keer. “Eenheid van communicatie” noemen ze dat.

Dit is waarschijnlijk het antwoord dat ze ons gaan geven op de vraag waarom die cinema van onbestuurbaarheid nu wel nodig was. Wat hiervan in het belang van de gemeente, ons allemaal, wel was. Het kan ook zijn dat die mantra voor hun partners bedoeld is als ze na de sacrale vergadering met een serieus stuk in hun botten thuis komen. Moet Bonifaas, die wel eens een pint lust, ook eens proberen als hij een beetje boven zijn theewater thuis komt : “geen commentaar, ik weet van niks, het is de schuld van de anderen”. Chaussée d’amour van de vereniging “ons kent ons en zorgt voor ons”.

De rode pozen gaan niet mee in de coalitie van de schaamteloosheid. Ze gaan niet in de vitrines van chaussée d’amour van de vereniging “ons kent ons en zorgt voor ons” gaan staan. Zij houden vast aan hun principes, hun visie en hun missie. En als dat geld kost “so what”. Zij zien verder : er komen nog verkiezingen. Zij gaan die met propere handen en opgegeven hoofd tegemoet. Dat zullen vele anderen niet kunnen, politieke hygiëne weet je wel. Mensen vergeten niet.

De vergeten partij.
We zouden het ondertussen wel vergeten. Op Haaltert is er ook een partij die “Vlaams Blok” noemt. Traditioneel de partij die stemmen haalt uit het ongenoegen van de bevolking. Zij die er genoeg van hebben, zij die de politiek uitkotsen. Zij kunnen, weliswaar gesluierd en met hoofddoek, als “de maagd van Haaltert” naar de volgende verkiezingen. Zij moeten niet zeggen “geen commentaar, ik weet van niks, het is de schuld van de anderen”. De vertoning van de laatste maanden zal hen geen windeieren leggen.

Tuchtmaatregelen.
Dan tot slot nog dit. Wie denkt dat je al dat gemeentegeld zomaar binnenrijft heeft het verkeerd voor. Er is controle en er zijn ook tuchtstraffen voorzien voor gemeenteraadsleden die zich niet gedragen. Wangedrag. Wat dit hier op Haaltert betekend snapt Bonifaas niet goed. Waarschijnlijk moet je hier eerst de burgemeester verkrachten voor ze van wangedrag gaan spreken. Mocht het gemeentepersoneel zonder enige geldige reden een paar keer van het werk weg blijven dan volgt ongetwijfeld ontslag. Dit is niet alleen op de gemeente zo. Als gemeenteraadsleden maandenlang de gemeenteraad boycotten hetgeen de gemeente 4,2 miljoen € gekost heeft dan vinden ze dit hier normaal. Beter nog het wordt met het burgemeesterschap (64 728,64 € ) beloond.

Bonifaas begint te beseffen dat hij de verkeerd stiel gekozen heeft.

Bedankt voor het vertrouwen en misschien tot ziens.

De prijslijst voor “huur eens een gemeenteraadslid, lol verzekerd” heeft Bonifaas van volgende site gehaald :
http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/mandatarissen/bezoldigingsregeling/weddevaststelling-uitvoerende-mandatarissen/basiswedde