...

Gent – Samenwerkingsovereenkomst brandweerzone Centrum en Hulpverleningszone Zuid-Oost

Gent - Samenwerkingsovereenkomst brandweerzone Centrum en Hulpverleningszone Zuid-Oost - brandweerGent – Brandweerzone Centrum en Hulpverleningszone Zuid-Oost sluiten samenwerkingsovereenkomst voor dispatching

Brandweerzone Centrum en Hulpverleningszone Zuid-Oost, die samen een groot deel van de provincie Oost-Vlaanderen beschermen, hebben op 10 februari 2017 een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor hun dispatching. Voor de inwoners betekent dit een nog betere garantie op de snelste adequate hulpverlening.

Brandweerzone Centrum en Hulpverleningszone Zuid-Oost slaan de handen in elkaar. Voortaan zullen de noodoproepen voor beide zones worden verwerkt door de dispatching van Brandweerzone Centrum. Dat betekent dat het Hulpcentrum 100/112 nu de noodoproepen voor zowel Zone Centrum als Hulpverleningszone Zuid-Oost zal doorgeven aan de meldkamer van Brandweerzone Centrum, die dan de juiste middelen (brandweer of ambulance) uitstuurt.

Met deze zone overschrijdende samenwerking sluiten beide zones perfect aan op de principes van de brandweerhervorming die van start ging op 1 januari 2015. Brandweerzone Centrum en Hulpverleningszone Zuid-Oost zijn de eerste zones in België die een dergelijke samenwerkingsovereenkomst sluiten.

Een gecentraliseerde dispatching voor beide zones is een win-win voor zowel de bevolking, het bestuur van de zones als de brandweerdiensten:
– De bevolking kan genieten van een nog betere en snellere hulpverlening, de snelst beschikbare middelen zullen uitgestuurd worden waar nodig.
– Voor het bestuur van beide zones betekent deze samenwerking een meer kostenefficiënte manier van werken.
– De brandweerdiensten zullen beter georganiseerd zijn, dubbele uitrukken kunnen vermeden worden, interventies buiten de zonale grenzen zullen beter gecoördineerd zijn en beide diensten kunnen makkelijker kennis uitwisselen.

De samenwerking zal gefaseerd worden doorgevoerd. In een eerste fase (eerste helft 2017) wordt de infrastructuur in de meldkamer van Brandweerzone Centrum verder uitgebouwd. Daarnaast zal de alarmering van de beepers van de posten via het systeem in de overkoepelende meldkamer gebeuren en niet langer via het systeem in elke afzonderlijke post van Hulpverleningszone Zuid-Oost.

In een tweede fase (eind 2017) zullen ook de beschikbaarheden van de posten automatisch door het centrale systeem gekend zijn, waardoor een dynamische alarmering volgens beschikbaarheid kan gegarandeerd worden. Is er bijvoorbeeld al een interventie bezig waardoor de manschappen van een bepaalde post niet beschikbaar zijn, dan worden automatisch de dichtstbijzijnde beschikbare collega’s opgeroepen.

In de overkoepelende meldkamer zullen er altijd minstens 3 personen stand-by zijn.

www.brandweerzonecentrum.be