...

Transparantie in Brussel blijft lege doos

Transparantie in Brussel blijft lege doos - brusselTransparantie in Brussel blijft lege doos

Minister-president Vervoort heeft vandaag in een debat in de commissie Financiën en Algemene Zaken omtrent transparantie en degelijk bestuur geen wil getoond om te streven naar echte transparantie. Hij weigert verder de regeringsnota’s openbaar te maken. Ook toonde minister-president Vervoort geen wil om de ordonnantie rond openbaarheid van bestuur na te leven. “Het minimum dat we toch mogen verwachten is dat de Brusselse regering deze wetgeving zou naleven. Deze wetgeving dient net om transparantie in het beleid te brengen. Maar zo ver wil de minister-president duidelijk niet gaan. Hij wil enkel meer transparantie voor de mandaten, maar het regeringsbeleid zelf mag nog steeds het daglicht niet zien”, aldus parlementslid Cieltje Van Achter (N-VA).

De ordonnantie rond openbaarheid van bestuur bestaat al sinds 1995. Meer dan twintig jaar na het in voege treden van deze ordonnantie wordt ze nog steeds niet nageleefd door de Brusselse regering. Via deze wetgeving kunnen parlementsleden en de burgers regeringsbeslissingen opvragen en zo volgen wat de regering beslist. Parlementslid Van Achter vroeg vandaag wanneer de Brusselse regering deze wetgeving eindelijk zal naleven. De minister-president weigerde evenwel te antwoorden op deze nochtans duidelijke vraag. Ook na de vraag wanneer de Brusselse regering, naar Vlaams voorbeeld, proactief haar regeringsbeslissingen online zou zetten, bleef het stil. “Minister-president Vervoort wordt met de dag ongeloofwaardiger als het om transparantie gaat”, besluit Van Achter.