...

Twee volksvertegenwoordigers roepen CDenV Haaltert op tot verantwoordelijkheid

Mathias Diependaele
Mathias Diependaele

N-VA en sp.a roepen CD&V Haaltert op tot bestuurlijke verantwoordelijkheid

Het is behoorlijk ongezien dat twee volksvertegenwoordigers van Spa en N-VA een gezamenlijke persmededeling uitsturen. Maar de situatie in Haaltert vraagt hierom. Vooral de laatste paragraaf met de oproep aan de CD&V geeft de kern van de boodschap weer.

Na de Haaltertse gemeenteraad eergisteren, roepen Vlaams volksvertegenwoordigers Matthias Diependaele (N-VA) en Bart Van Malderen (sp.a) de verkozenen in Haaltert op om hun bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. De gemeente is al sinds juni vorig jaar onbestuurbaar verklaard door de gemeenteraad die maandag niet geldig kon vergaderen waardoor Haaltert 3,4 miljoen euro aan inkomsten misloopt. “De lokale christendemocraten hebben de sleutel in handen om de impasse te doorbreken, maar weigeren dat te doen ten koste van de inwoners van Haaltert. Onbegrijpelijk!”, aldus de volksvertegenwoordigers.

In juli vorig jaar werd Haaltert onbestuurbaar nadat twee schepenen van Open & Liberaal mee hadden gestemd met het voorstel van oppositiepartijen CL-VLD en CD&V om de gemeente onbestuurbaar te verklaren. Een bemiddelingsronde van gouverneur Jan Briers volgde, maar leverde niets op. Al die maanden bleven talrijke dossiers liggen en bleven beslissingen uit. “Niemand wordt beter van onbestuurbaarheid en al zeker de burger niet. Daarom dienden N-VA en sp.a beroep in bij de Raad van State tegen die onverantwoorde beslissing”, schetst Matthias Diependaele. Wat volgde was pure Kafka: het raadsbesluit over de onbestuurbaarheid werd eind november ingetrokken en meteen daarna opnieuw uitgeroepen. “Dat om de procedure voor de Raad van State te snel af te zijn. Dit getuigt niet bepaald van politieke verantwoordelijkheid”, vult Bart Van Malderen aan.

De ‘tweede onbestuurbaarheid’ maakte dat Briers opnieuw aan de slag moest en de malaise bleef aanslepen. De situatie begint nu stilaan onhoudbaar te worden: verenigingen vallen zonder subsidies, wegen- en infrastructuurwerken liggen stil, energiebesparende premies en toelagen voor inwoners zijn geblokkeerd… Op de gemeenteraad van 30/01 konden de opcentiemen op de onroerende voorheffing niet goedgekeurd worden omdat de twee schepenen van Open & Liberaal en de oppositie van CL-VLD en CD&V niet kwamen opdagen. Daarmee verliest de gemeente in 2017 een vierde van haar totale inkomsten. Ook tegen de tweede onbestuurbaarheid dienden N-VA en sp.a beroep in bij de Raad van State.

Volgens N-VA en sp.a ligt de sleutel bij de lokale CD&V en reiken ze hen de hand om Haaltert uit deze uitzichtloze situatie te trekken. “Maar ze bewegen geen millimeter. Het is ons niet duidelijk waarom. De christendemocraten weigeren zo hun bestuurlijke verantwoordelijkheid op te nemen. Voor een partij die zich voordoet als de partij bij uitstek die de belangen van de lokale besturen verdedigt, is dit onbegrijpelijk”, besluiten de volksvertegenwoordigers.