...

Justitie blijft verder vervrouwelijken

Justitie blijft verder vervrouwelijken - advocaat

Justitie blijft verder vervrouwelijken

Er zijn in dit land meer vrouwelijke dan mannelijke magistraten. Het overwicht is niet groot: 1.287 (52 procent) vrouwen tegenover 1.166 (48 procent) mannen behoren tot de magistratuur. In vergelijking met vier jaar geleden stromen de vrouwelijke magistraten stilaan maar zeker door naar de hogere rechtbanken, al blijft het Hof van Cassatie een mannenbastion. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh opvroeg bij de minister van Justitie.

Vier jaar geleden lagen de cijfers nog omgekeerd en was er een licht overwicht van mannen binnen de magistratuur. Er waren toen 1.274 (52 procent) mannen tegenover 1.165 (48 procent) vrouwen. Nu zijn de vrouwen in de meerderheid en de vrouwelijke magistraten sijpelen ook stilaan meer door bij de hogere rechtscolleges: Bij de hoven van beroep is de verdeling van de zetel nu zo goed als gelijk, terwijl vrouwen vier jaar geleden 40 procent uitmaakten. Bij de arbeidshoven waren er vroeger 33 procent vrouwen en nu vier jaar later is dit percentage toegenomen tot 40 procent. Op het hoogste niveau, het Hof van Cassatie, blijven de mannen de plak zwaaien en wijzigde de verhouding nauwelijks. Bij het Hof van Cassatie is 85 procent van de magistraten mannelijk en slechts 15 procent vrouwelijk.

Het overwicht aan vrouwen binnen de magistratuur komt het best tot uiting bij de zetels van de rechtbanken van eerste aanleg en de arbeidsrechtbanken, met respectievelijk 60 procent en 63 procent vrouwen. We zien er ook enkele markante uitschieters: bij de Antwerpse arbeidsrechtbank zetelen 76 procent vrouwen. Bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank in Brussel werken 9 zetelende magistraten, maar vind je geen mannen. Het zijn alle 9 vrouwen.

De laagste rechtscolleges, de vredegerechten en politierechtbanken, blijven echter mannenbastions. In beide rechtbanktypes wordt de zetel in 33 procent van de gevallen bezet door een vrouw. “De oude generatie is nog mannelijk, maar te vermoeden valt dat ook hier langzamerhand de vervrouwelijking haar intrede zal doen”, besluit Van Vaerenbergh.

Tot slot blijkt uit de cijfers dat er momenteel in dit land 2.453 magistraten zijn. Vier jaar geleden waren dat er 2.439. Ondanks alle onheilsberichten blijkt het aantal magistraten dus te zijn toegenomen.