...

Pluimveehouders dreigen gepluimd te worden

Pluimveehouders dreigen gepluimd te worden - kippenPluimveehouders dreigen gepluimd te worden

Vogelgriep. Na Frankrijk, is ook België aan de beurt, nadat in de Oost-Vlaamse gemeente Lebbeke bij een particuliere siervogelhouder het virus type H5N8 werd aangetroffen. Daarom moeten sinds vandaag kippen preventief in het hele land verplicht worden opgehokt, en dit voor een periode van twaalf weken. Die maatregel was weliswaar reeds van kracht, maar gold slechts voor professionele pluimveehouders, nu dus ook voor particulieren. De uitbraak van het virus betekent echter een serieuze streep door de rekening van de pluimveesector, zowel praktisch als financieel. Zo vindt ook Rita Gantois (N-VA), die onderstreept dat de vogelgriep de laatste jaren veel actiever werd en tot grote verliezen leidt in de sector, die voor 85 procent in Vlaanderen gevestigd is en een jaaromzet genereert van 550 miljoen euro.

Dat deze maatregel nu genomen wordt, vindt Gantois meer dan begrijpelijk. Alleen vindt ze het jammer dat er (nog) geen sluitende Europese juridische oplossing is voorzien voor de economische gevolgen die deze beslissing met zich meebrengt. “Pluimveehouders met een uitloopbedrijf hebben grote investeringen moeten doen, omdat ze voor de kippen meer ruimte moeten voorzien. De maatregel die sinds kort van kracht is, zorgt er echter voor dat de maximumtermijn waarop eieren als vrije uitloop kunnen worden bestempeld, verloopt. Hierdoor moeten ze dus als goedkopere scharreleieren worden verkocht, wat de pluimveehouders meer dan 2000 euro per week aan inkomsten kan kosten.”

Europese landbouworganisaties roepen op tot een verlenging van de uitzonderingsperiode, een voorstel dat ook Gantois niet ongenegen is. “Voor biologische eieren geldt deze uitzondering wel, maar voor andere eieren niet. Deze discriminatie moet, voor uitzonderlijke gevallen, verdwijnen.”

De lidstaten hebben intussen de mogelijkheid om met cofinanciering van de Europese Commissie een eigen regeling op te starten. “In afwachting van een sluitend voorstel van Eurocommissaris Hogan, moeten we deze opportuniteit zeker grijpen”, aldus Gantois.

Zij en haar collega-Kamerlid Koenraad Degroote (N-VA) vragen intussen alle pluimveehouders om de nodige verantwoordelijkheidszin aan de dag te leggen en ophokplicht na te leven, teneinde bijkomende werklast voor de politiediensten te vermijden.