...

Haaltertse gemeentekas incasseert zware klappen

Haaltert

Haaltertse gemeentekas incasseert zware klappen.

Door de niet vaststelling van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor 2017 (al jarenlang bepaald op 1250) loopt de gemeente ruim 3,4 miljoen euro aan inkomsten mis. Deze inkomsten zijn nodig om de noodzakelijk investeringen in gebouwen, wegenwerken, rioleringswerken te kunnen financieren.

Als klap op de vuurpijl kwam dan ook nog eens vandaag de onheilstijding van de VVSG (Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten). Haaltert wordt beboet door het gemeentefonds omdat de grondbelasting voor 2017 onder de drempelwaarde van 700 opcentiemen is gedaald. De gemeente zal daarom 837.000 euro moeten terugbetalen. Alweer een zware opdoffer voor de gemeentelijke financiën.
Door het gebrek aan verantwoordelijkheidszin en de doorgedreven politieke spelletjes van de zogenaamde oppositiepartijen en de dissidente leden van de meerderheid zal Haaltert in het komende jaar 4,25 miljoen euro minder kunnen aanwenden voor de gemeente en haar inwoners.

Een aanzienlijk bedrag! Dit kan bezwaarlijk nog onder de noemer van constructieve oppositie gecatalogeerd worden. Een schandelijke ontwikkeling voor iedereen die correct en vooruitziend wil besturen.

Maakte dit ook deel uit van hun plan? Wie zal het zeggen.

N-va en Sp.a willen positief vooruit met deze gemeente. U toch ook?