...

Daniel Termont neemt kennis van uithaal minister Weyts

parkingMet verbazing neem ik kennis van de ongeziene uithaal van minister Weyts n.a.v. de beslissingen inzake de parking Drongen.

Deze morgen vond er, op mijn vraag, een nieuw overleg plaats met alle betrokken partners (o.a. federale politie, lokale politie, wegpolitie, parket, dienst vreemdelingenzaken, kabinet Weyts, kabinet Jambon, …) om de situatie in de omgeving van de parking Drongen opnieuw te evalueren. Sinds 19 januari werden nl. dagelijks meldingen gedaan van grote groepen personen die de parking trachten te bereiken om in vrachtwagens te klimmen, in de hoop zo Groot-Brittannië te bereiken. De draagkracht van de buurtbewoners die geconfronteerd worden met enorm veel overlast, vandalisme en inbraken is volledig uitgeput, en zij drongen dan ook terecht bij alle overheden aan op een spoedige en duurzame oplossing.

Tijdens het overleg deze morgen lichtte het kabinet Weyts haar totaalplan toe voor alle snelwegparkings op de as E40 richting Calais. Dat bestaat uit de invoering van een systeem van kort- en lang parkeren, samengegaan met diverse flankerende maatregelen, zoals camerabewaking en bijkomende omheining, en werd algemeen positief onthaald, ook door mij.

Voor de parking Drongen in het bijzonder werd voorgesteld om de parking ’s nachts te sluiten, van 18 uur tot 6 uur. Uit de reacties van de partners aan tafel bleek snel dat die maatregel niet toereikend zou zijn. Ik drong dan ook aan om bijkomend te voorzien in private bewaking overdag omdat de inbraken en overlastplegingen zich ook overdag voordoen. Toen het kabinet Weyts talmde en hierop niet leek te willen ingaan, was voor mij de maat vol. De veiligheid van de inwoners van Drongen is voor mij prioriteit nummer 1. Ik heb me steeds constructief opgesteld en ook nu deed ik een heel concreet voorstel, maar dat werd simpelweg afgewimpeld, ongehoord! Temeer dat ik dit ook al 2 keer per e-mail had gevraagd aan het kabinet van minister Weyts.

Ik heb nog eens aangedrongen op bewaking ook overdag en heb zelfs aangeboden te helpen zoeken naar de financiële middelen. Toen dat alles niet hielp, heb ik gezegd dat ik dat een amateuristische aanpak vond en omdat de veiligheid van de Gentenaars voor mij boven alles gaat, heb ik boos de vergadering verlaten.

In mijn afwezigheid werd dan toch besloten om overdag privé bewaking te voorzien in patrouillevorm, gecombineerd met de parking te Jabbeke.

Ik keur dan ook ten stelligste af dat minister Weyts mij van “politieke spelletjes” beschuldigt. Het tegendeel is namelijk waar. Dit was waarschijnlijk nodig om het eigen falen te verdoezelen.

Als mijn daadkracht en aandringen ertoe leidt dat de rust en de veiligheid van de bewoners in Drongen kan terugkeren, dan neem ik de onsportieve houding van minister Weyts er met alle plezier bij.

Daniel Termont

Burgemeester Gent