Bouw nieuwe stuw Geraardsbergen op kruissnelheid

Bouw nieuwe stuw Geraardsbergen op kruissnelheid - denderBouw nieuwe stuw Geraardsbergen – werken op kruissnelheid

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV is volop bezig met grootschalige waterbeheersingswerken in Geraardsbergen. Intussen is de bouwkuip voor de nieuwe stuw klaar. Deze stuw zal er in de toekomst voor zorgen dat het water van de wispelturige Dender beter op peil gehouden wordt. Om de waterafvoer tijdens de werken onder controle te houden, wordt indien nodig de noodstuw ingezet.

In maart van dit jaar begon Waterwegen en Zeekanaal NV met grote vernieuwingswerken aan het stuwsluiscomplex van Geraardsbergen. De grote en kleine stuw uit de 19e eeuw worden er vervangen door een automatische stuw met stuwkleppen. Die zullen zorgen voor een nauwkeurigere en veiligere bediening.

Fasering

Door de complexiteit van de werken aan het stuwsluiscomplex en de beperkte werfruimte werkt de aannemer erg gefaseerd. Intussen is de indrukwekkende bouwkuip in de Dender voor de bouw van de nieuwe stuw klaar en werden de voorbereidingen getroffen voor de noodzakelijke oeverwerken. Zo werden ook de oeververdedigingen voorzien van een bouwkuip. Via deze werkwijze kunnen historische oeververdedigingen voorzichtig gedemonteerd worden en kan historische natuursteen eventueel hergebruikt worden. Volgend jaar worden de bouwkundige werken verdergezet: de stuwvloer wordt gegoten, de stuwwanden en stuwkelder worden gemaakt, … Nadien bouwt de aannemer de waterafvoerkokers onder het oostelijke stuweiland en ondertussen worden ook de oevers van het westelijke stuweiland verder vernieuwd.

Noodstuw

Om de waterafvoer tijdens de werken onder controle te houden, neemt Waterwegen en Zeekanaal NV tijdens het hoogwaterseizoen extra veiligheidsmaatregelen. Zo werd de sluis intussen tijdelijk omgebouwd tot noodstuw. In geval van hoge waterstanden kan de aannemer met een kraan schotbalken in de sluis plaatsen of net balken weghalen. Op deze manier kan de sluis als stuw ingezet worden om in geval van nood extra water af te voeren. Afgelopen week werd een nachtelijke oefening opgezet om de werking van de noodstuw te testen. Deze test is vlot verlopen en werd positief geëvalueerd. Als gevolg van deze veiligheidsmaatregel kunnen er tijdelijk geen schepen meer door de sluis varen.

Stuwen op de Dender

De bouw van de nieuwe stuw in Geraardsbergen maakt deel uit van het grotere project ‘Stuwen op de Dender’. Waterwegen en Zeekanaal NV wil het risico op wateroverlast in het Denderbekken verkleinen. Daarom moeten onder andere de huidige stuwen op de rivier vernieuwd worden. Naast de stuw van Geraardsbergen worden ook de stuwen van Idegem, Pollare, Denderleeuw, Teralfene, Aalst en Denderbelle aangepakt.