...

FAVV Vogelgriep in Europa – stand van zaken

FAVV Vogelgriep in Europa - stand van zaken - kippenFAVV Vogelgriep in Europa: stand van zaken 23/12/2016

De situatie met het hoogpathogene vogelgriepvirus van het type H5N8 is de afgelopen weken zeker niet verbeterd. Minister Borsus en het Voedselagentschap roepen daarom onverminderd op tot grote waakzaamheid.

Het H5N8-virus, dat einde oktober in Europa geïntroduceerd werd door wilde vogels op trektocht naar het zuiden, heeft de afgelopen weken zijn opmars in grote delen van Europa verdergezet. In de buurlanden Nederland, Frankrijk als Duitsland werden meerdere nieuwe uitbraken bij pluimvee en ook nieuwe besmettingen bij wilde vogels vastgesteld, soms dichtbij de Belgische grens. Het virus is eveneens opgedoken in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden, Finland, Polen, Oostenrijk, Zwitserland, Hongarije, Kroatië, Roemenië, Bulgarije en de Balkanlanden of heeft zich daar verder verspreid onder pluimvee en wilde vogels. Dit duidt erop dat dit virus nog altijd of zelfs meer dan voordien in wilde vogels en pluimvee circuleert.

Minister Borsus: “Ons land is er toe nu toe in geslaagd is om het vogelgriepvirus buiten onze grenzen te houden, met name door de ophokplicht die nu al 6 weken van toepassing is. Het Voedselagentschap en de sector stellen alles in het werk om dit zo te houden. Ik roep elke pluimveehouder op deze inspanning vol te houden en om de bioveiligheidsmaatregelen strikt toe te passen om elke besmetting te voorkomen”.

België is momenteel vrij van de ziekte, maar het risico van een introductie in ons land blijft erg reëel.

Het FAVV kan niet genoeg benadrukken dat alle voorzorgsmaatregelen overal in het land strikt nageleefd moeten worden:
– Alle pluimvee van professionele pluimveehouders, loopvogels uitgezonderd, moet opgehokt blijven. Daarbij moeten de dieren op stal worden gehouden of onder netten of gaas worden geplaatst. Dit is de enige efficiënte manier om contact met mogelijk besmette wilde vogels te verhinderen. Pluimvee van hobbyhouders moet (nog) niet opgehokt worden, maar ook bij hen is deze voorzorgsmaatregel sterk aangeraden,
– Alle pluimvee en vogels, zowel bij professionele houders als hobbyhouders, moet binnen of afgeschermd gevoederd en gedrenkt worden; daarbij mag geen onbehandeld oppervlaktewater gebruikt worden.
– Op de pluimveehouderijen moeten alle bioveiligheidsmaatregelen strikt nageleefd worden.

Het FAVV benadrukt ook het grote belang van het tijdig melden van ziektetekens of van verhoogde sterfte bij pluimvee. Deze moeten telkens door een dierenarts onderzocht worden om een correcte diagnose te stellen. Wanneer de dierenarts vogelgriep niet kan uitsluiten, dan moet hij onmiddellijk het Voedselagentschap contacteren, dat snel de nodige maatregelen zal nemen om de verdenking uit te klaren.

Vogelgriep is een ziekte die zich razendsnel kan verspreiden. Een snelle en correcte diagnose van de ziekte is dan ook in ieders belang!

Er is geen enkel risico voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

U vindt alle informatie op http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/