...

Geraardsbergen zoekt nog steeds naar Manneken Pis

Krakelingen en Tonnekensbrand 2017: Manneken Pis gezocht.

Het Krakelingencomité is nog steeds op zoek naar een vijftal dappere jongetjes die op zondag 26 februari de rol van Manneken Pis zullen vertolken in de Krakelingenstoet.
Een luide stem, durf, en ongeveer 1,50 meter groot, zijn de voorwaarden om deel te nemen. Ken je een jongetje die in aanmerking komt en zich kandidaat wil stellen, stuur dan een mailtje naar krakelingen@geraardsbergen.be.

Krakelingen en Tonnekensbrand 2017

De magie van het vuur dat de winter verjaagt, de intrigerende symboliek van de eindeloze cyclus van het leven (in de bijzondere vorm van de krakeling) en de mythische berg die de vruchtbare velden domineert: het zijn de vaste ingrediënten waarmee de Tonnekensbrand en de krakelingenworp op de Oudenberg de eeuwen getrotseerd hebben. Het feest, dat in de oudst bewaarde stadsrekening (1393) al een oud gebruik genoemd wordt, appelleert aan de diepste verlangens van de mens. Daarom evolueerde het ook, met de mens mee. Recente belangrijke toevoegingen zijn de gouden krakeling (1968), in een tijd waarin het brood niet meer als een schaars goed ervaren werd, en de historische stoet (1960). Deze stoet moest de eeuwenoude rituele optocht, vanuit het stadscentrum naar de top van de Oudenberg, een meer eigentijdse inhoud geven: het sacrale had aan belang ingeboet maar het bewustzijn dat het feest van Krakelingen en Tonnekensbrand een bijzondere erfgoedwaarde had, groeide. De Brugse stoetenbouwer Frans Van Immerseel kreeg ‘carte blanche’ om een stoet uit te werken die de geschiedenis van Geraardsbergen in de verf zette. Het gaf het feest een nieuw impuls maar na enkele jaren bleek de Brugse inbreng zwaar op de stadskas te wegen en nam de dienst Feestelijkheden zijn taak over.

Zuurstof

In de jaren ’80 van de vorige eeuw verloor de stoet aan belangstelling: hij miste vernieuwing, zuurstof. In 1991 riep toenmalig schepen Eric Spitaels een Krakelingencomité in het leven dat samengesteld was uit vrijwilligers, een bediende van de dienst Toerisme en van de Technische Dienst, en de verantwoordelijke schepen. De doelstelling was duidelijk: de stoet, die als trekker voor het hele feest fungeert, opnieuw aantrekkelijk maken. Over het recept waren de leden het snel eens: de stoet zou op historisch en volkskundig onderzoek gebaseerd zijn en een visueel spektakel worden op basis van aantrekkelijke kledij en accessoires en van een uitgekiende regie.
Voor het eerste luik resulteerde het wetenschappelijk onderzoek in de publicatie van 2 goed gestoffeerde studies over de herkomst, de historiek en de symboliek van het feest (1994 en 2012) en in de dossiers voor de opname in de Vlaamse Inventaris Immaterieel Erfgoed (2008) en op de Unesco-lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid (2010).
De keuze om de historische stoet jaarlijks te vernieuwen bleek een schot in de roos: het vereiste wel veel inzet van de organisatoren en van de technische dienst. Amper was het feest (eind februari) voorbij of het comité brainstormde rond een nieuw thema. De volgende maanden zocht het informatie en tekenden de eerste contouren van de regie zich af. Tegen oktober kreeg de nieuwe stoet vaste vorm en kon de technische dienst aan de slag. Intussen werden mogelijke deelnemers gecontacteerd, de kledij uitgezocht, de informatiebrochure opgesteld… en vóór iedereen het goed en wel door had, was het alweer februari.

Thema

De voorbije 25 jaar passeerde een zeer divers aanbod van thema’s de revue: plastische kunstenaars, muziek, de eerste trein, de Sint-Adriaansabdij, Hunnegem, de vrouw in de geschiedenis van Geraardsbergen, de eerste wereldoorlog, Geraardsbergenaars in het buitenland, verdwenen gebouwen, Keizer Karel en ander hoog bezoek…
Dit jaar bouwt het comité de historisch-volkskundige stoet op rond het thema van de Markt: het is een centrale plaats zowel op historisch vlak als wat betreft architectuur, handel, rechtspraak, ontspanning… Kortom, een reis door de geschiedenis van Geraardsbergen passeert onvermijdelijk langs de Markt. Loodgieters die moesten zorgen voor de drinkwatervoorziening (Marbol, Manneken Pis), rederijkers, kruisboogschutters, kaatsers, bouwers en vernielers, de beul met de guillotine (1817), de alomtegenwoordige Duitse commandant Schwartz (eerste wereldoorlog): ze hebben allemaal ooit hun stempel gedrukt op de Markt van Geraardsbergen en worden in de Krakelingenstoet van 26 februari 2017 op een originele, verrassende manier even opnieuw tot leven gewekt.

Affiche 2017

We kozen dit jaar opnieuw voor de affiche van de vorige editie, omdat deze twee belangrijke aspecten van dit eeuwenoude feest in de kijker zet: de enthousiaste participanten en het talrijk aanwezige publiek. Misschien herkent u zichzelf op een van de foto’s die Lisa Bilterijst voor ons selecteerde uit haar album Krakelingen 2016.

Geraardsbergen zoekt nog steeds naar Manneken Pis - Krakelingenaffiche 2017 JPEG Jan