...

Tijd om factuur voor patienten te bevriezen

monica de coninck foto spaHet is hoog tijd om ook de factuur voor de patiënten te bevriezen zegt Monica De Coninck van SP.A

Vandaag stelde minister van Volksgezondheid De Block een bevriezing van het zorglandschap voor. Dat heeft ze vanmiddag zo besproken in de Kamer. De minister heeft tijd nodig voor de hervorming van de ziekenhuizen, zegt ze. “In afwachting van haar plannen laat ze de ziekenhuizen wel besparen. Een besparing die ten koste zal gaan van de patiënt”, vreest Monica De Coninck. Zij roept samen met haar sp.a collega Karin Jiroflée de minister op om ook de factuur van de patiënten te bevriezen in afwachting van de hervorming.

Een grondige hervorming van het ziekenhuislandschap, daar broedt minister De Block op. En die hervorming is nodig. Daar is iedereen het over eens. “Maar waar de minister naartoe wil met haar hervorming is verre van duidelijk. Wat we wel weten is dat de hervorming een besparingsoefening wordt”, zegt Monica De Coninck. Zo moeten de ziekenhuizen volgend jaar opnieuw 100 miljoen inleveren. “En dat terwijl héél de sector waarschuwt dat dit nefast is voor de slaagkansen van de hervorming. Het is de patiënt die de factuur gepresenteerd zal krijgen”, zegt De Coninck.

“Over het doorschuiven van de ziekenhuisfactuur naar de patiënt rept de minister met geen woord”, hekelt De Coninck. “De Block wil nog steeds niet weten van het afschaffen van de ereloonsupplementen voor artsen en dat terwijl deze jaar na jaar blijven stijgen.” Uit cijfers van de Socialistische Mutualiteiten bleek dat de ziekenhuissupplementen de afgelopen twee jaar met 7% zijn gestegen. Zo betaalt een patiënt in een éénpersoonskamer gemiddeld 1.104 euro uit eigen zak.

Minister De Block verbiedt de ziekenhuizen nu om nog wijzigingen aan te brengen aan het aantal en het type bedden dat zij hebben. Dit om te vermijden dat zij nu nog wijzigingen doorvoeren die geld kunnen kosten en die tegen de richting van de nog uit te werken hervorming ingaan. “Ook voor de patiënt is er nood aan zogenaamde bewarende maatregelen”, vindt De Coninck. “De minister moet de ziekenhuizen verbieden om de factuur voor de patiënten nog verder te laten stijgen en ook het verzorgend personeel mag niet worden afgebouwd”. “Anders is het de patiënt die de factuur betaalt”, vreest De Coninck.

sp.a is voorstander om de ereloonsupplementen volledig af te schaffen. Dat voorstel werd al verschillende keren door de meerderheid weggestemd. sp.a zal nu een voorstel indienen om ziekenhuizen te verbieden hun supplementen nog verder te verhogen of te besparen op het personeel. “De patiënt mag niet opdraaien voor de chaotische hervorming van De Block”, besluiten De Coninck en Jiroflée.