...

Meer actie in strijd tegen malafide hondenhandel

 

Meer actie in strijd tegen malafide hondenhandel

In de EU heeft 18 procent van de huishoudens een hond of katten. Heel wat huisdieren maken hun baasjes elke dag opnieuw gelukkig en worden met de beste zorgen omringd. Spijtig genoeg geldt dit niet voor alle dieren: steeds meer gezelschapsdieren worden slachtoffer van illegale handelspraktijken, met bijzonder nefaste gevolgen voor hun welzijn. Sabine Vermeulen en Mark Demesmaeker willen deze praktijken aan banden leggen.

Vlaams Parlementslid en Beneluxparlementslid Sabine Vermeulen heeft in het Beneluxparlement een aanbeveling ingediend over de strijd tegen de malafide handel in honden. Het parlementslid is van oordeel dat een grensoverschrijdende aanpak noodzakelijk is om de illegale hondenhandel aan te pakken. In de aanbeveling worden de betrokken ministers van de drie Beneluxlanden (België, Nederland en Luxemburg) aangespoord om de samenwerking en de onderlinge informatie-uitwisseling te versterken.

Ook Europees Parlementslid Mark Demesmaeker trekt mee aan de kar en roept de Europese Commissie in een brief op een Europees actieplan voor te stellen om de illegale honden en kattenhandel te stoppen.

“Het Europese beheersysteem (TRACES) dat de bewegingen volgt van verhandelende levende dieren voldoet niet om het intracommunautair verkeer van de hondenhandel te traceren. Malafide hondenhandelaars onttrekken zich aan controles en vervalsen documenten”, zegt Sabine Vermeulen. Een recente studie uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie legt de tekortkomingen van TRACES treffend bloot: de studie schat dat maandelijks 46.000 honden worden verhandeld tussen EU-lidstaten. Volgens TRACES ging het in 2014 slechts om 20.779 honden. Een enorme discrepantie. “Met de aanbeveling vanuit het Beneluxparlement vraag ik aan de Beneluxlanden om een centraal systeem op te zetten dat aangeeft in welke nationale databanken een chipnummer geregistreerd is. Dit traceringssysteem moet toelaten om na te gaan uit welk land een hond afkomstig is en via welke landen hij finaal op zijn bestemming is gekomen. Hierbij kan de manier van registratie, nog steeds een keuze van een land zelf blijven.”

Demesmaeker juicht de Beneluxaanbeveling toe: “Het voorgestelde traceringssysteem is een kostenefficiënte maatregel die een wezenlijk verschil kan maken in de strijd tegen illegale hondenhandel. Het voorstel komt ook tegemoet aan een eerdere oproep van het Europees Parlement om de bestaande registratiesystemen in de lidstaten beter op elkaar af te stemmen.”

“De EU treuzelt, maar dat mag ons niet tegenhouden om reeds met de Beneluxlanden het voortouw te nemen. Een recente Eurobarometer toont aan dat 74 procent van de EU-burgers vindt dat het welzijn van gezelschapsdieren beter moet worden beschermd. Ondertussen blijven we ook de Commissie aanmanen om de frauduleuze hondenhandel stevig aan te pakken”, besluiten Vermeulen en Demesmaeker.