Vlaanderen investeerde 31 miljoen euro in jeugdherbergen

tentVlaanderen investeerde 31 miljoen euro in jeugdherbergen

Vlaanderen investeerde de afgelopen jaren stevig in Vlaamse jeugdverblijven. Zo zijn er onder meer 7 jeugdherbergen vernieuwd of gebouwd in Brussel, Kortrijk, Oostende, Brasschaat, Lier, Brugge en Hasselt. Goed voor een investering van maar liefst 31 miljoen euro. Deze inhaalbeweging was nodig omdat onze jeugdherbergen verouderd waren. Dat zeggen de Vlaamse volksvertegenwoordigers, Cathy Coudyser en Miranda Van Eetvelde (N-VA). Ze vroegen de cijfers op bij Vlaams minister voor Toerisme Ben Weyts.

In het verleden liet de kwaliteit van de jeugdverblijven vaak te wensen over op vlak van brandveiligheid en toegankelijkheid. Onze jeugdherbergen waren dan weer vaak verouderd. Daarom besliste de Vlaamse Regering in 2010 om extra te investeren in jeugdverblijven en een inhaalbeweging te maken voor de verouderde jeugdherbergen. Zo werden er niet minder dan 7 jeugdherbergen, die zich richten op individuele jongeren, vernieuwd of gebouwd in Brussel, Kortrijk, Oostende, Brasschaat, Lier, Brugge en Hasselt. Dit voor een totaalbedrag van maar liefst 31 miljoen euro.

Naast de jeugdherbergen of hostels, die ook geschikt zijn om individuele toeristen te ontvangen, bestaan er erkende jeugdverblijven, die zich specifiek richten op groepen van jongeren. Vlaanderen beschikt vandaag over 521 erkende jeugdverblijven met een gezamenlijke capaciteit van ongeveer 30.000 bedden. Deze zijn onderverdeeld in 3 verschillende categorieën: A, B en C. De jeugdverblijven in categorie A hebben alleen basisvoorzieningen, categorie B en C hebben een hogere uitrustingsgraad. Ook zij kunnen rekenen op investeringssubsidies.

Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser: “56 erkende jeugdverblijven zullen dit jaar voor in totaal 1,27 miljoen euro aan investeringssubsidies ontvangen. Die subsidies worden gebruikt om te investeren in brandveiligheid, toegankelijkheid en modernisering.”

Ook Vlaams volksvertegenwoordiger Miranda Van Eetvelde is tevreden met de investeringen in de jeugdverblijven. “Onder meer dankzij het goed uitgebouwde en kwalitatief hoogstaande aanbod van jeugdverblijven bedraagt de vakantieparticipatiegraad bij Vlaamse jongeren 86 procent.”