...

Vzw s hebben ook recht op beperkte wederbeleggingsvergoeding

geldVzw s hebben ook recht op beperkte wederbeleggingsvergoeding

Vzw’s vallen onder de financieringswet voor kmo’s en hebben bij een vervroegde terugbetaling van hun krediet dus ook recht op het betalen van een wederbeleggingsvergoeding van maximaal zes maanden interest. Dat blijkt uit het antwoord van minister van kmo’s Willy Borsus (MR) op een schriftelijke vraag van N-VA-Kamerlid Johan Klaps. Vandaag rekenen banken vaak nog een kostendekkende funding loss door die veel hoger is dan de wederbeleggingvergoeding. Johan Klaps (N-VA): “De bevestiging van minister Borsus betekent dat banken nu onterecht te veel onkosten doorrekenen aan vzw’s. Dit moet stoppen.”

Vzw’s (zoals bv. ziekenhuizen, jeugdinstellingen, enz.) die hun krediet willen herzien, botsen vandaag op een hoge ‘funding loss’ die de banken aanrekenen. Dit compenseert het volledige verlies van de bank bij een vervroegde terugbetaling. De financieringswet voor kmo’s van 21 december 2013 bepaalt echter dat ondernemingen ‘slechts’ een wederbeleggingsvergoeding van maximaal zes maanden interest moeten betalen bij een vervroegde terugbetaling. Banken zijn van mening dat vzw’s niet onder deze wet vallen, waardoor het recht op vervroegde terugbetaling zeer duur wordt. “Dat vzw’s wel onder deze wet vallen is een belangrijk gegeven. Door de lage rentes van vandaag kunnen zij een hoop geld besparen”, zegt Klaps.

Begrip ‘onderneming’
De reden waarom banken verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) buiten de wet beschouwen, komt door de interpretatie van het begrip ‘onderneming’. Enkel ondernemingen vallen namelijk onder de wet. Volgens de banken zijn vzw’s geen onderneming omdat zij taken in het algemeen belang uitvoeren, die niet door de markt uitgevoerd worden. Minister van kmo’s Borsus (MR) weerlegt nu die stelling en volgt de Europese rechtspraak die zegt dat onder andere vzw’s, ziekenhuizen en rusthuizen perfect beschouwd kunnen worden als een onderneming in de zin van de wet. “De minister zal in het kader van de evaluatie van de wet kijken of er bepaalde preciseringen kunnen worden aangebracht. Op die manier zal voor iedereen duidelijk zijn dat vzw’s ook onder de wet vallen”, besluit Klaps.