...

Kaartenverkoop Verkiezing Prins Carnaval Aalst 2017

aalst carnavalAalst – Kaartenverkoop Verkiezing Prins Carnaval 2017

4 kandidaten strijden om de titel van Prins Carnaval. Wil je hen live aan het werk zien op 21 januari, en je stem uitbrengen? Koop dan je ticket via één van de kandidaten. De eerder geplande ticketverkoop via Cultuurcentrum De Werf zal niet plaatsvinden. De nieuwe datum wordt nog gecommuniceerd.

Dit jaar geldt een nieuwe regeling voor de ticketverkoop van de Verkiezing Prins Carnaval. De kaartenverkoop die was voorzien op 26 november verloopt niet via cultuurcentrum De Werf, maar gebeurt door de 4 kandidaten zelf.

Het college van burgemeester en schepenen besliste op vrijdag 28 oktober om een nieuwe werkwijze te hanteren voor de verkoop van de tickets. Deze nieuwe regeling komt er op vraag van de 4 kandidaat-prinsen en zal na afloop worden geëvalueerd.

In eerste instantie kan elke carnavalsgroep, die zowel vorige carnavalseditie officieel was ingeschreven en die ook in 2017 zal deelnemen aan de stoeten, tickets reserveren. Kleine groepen kunnen aanspraak maken op 20 kaarten, middelgrote groepen op 25 kaarten en grote groepen mogen 30 kaarten reserveren. Elke carnavalsgroep zal eerstdaags een brief ontvangen waarin de werkwijze staat uitgelegd.

Alle overige kaarten voor staanplaatsen tijdens de verkiezing van Prins Carnaval zullen ten laatste de eerste helft van december gelijk worden verdeeld onder de vier kandidaten. De exacte datum wordt nog gecommuniceerd. Zij kopen het contingent tickets aan en brengen die zelf aan de man. Een ticket kost 5 EUR.

Vanaf de start van de verkoop zullen de contactgegevens van de kandidaten Prins Carnaval te vinden zijn op de website www.aalst.be/carnaval. De verkiezing zelf vindt op zaterdag 21 januari 2017 plaats in de Florahallen.