...

Groenestroomcertificaten: minister Fremault vertelt de waarheid niet

zonnepaneelGroenestroomcertificaten: minister Fremault vertelt de waarheid niet

“De toekenning van groenestroomcertificaten aan de stoomturbines verbonden aan de verbrandingsoven van Neder-Over-Heembeek werd NIET aangemeld bij de Europese Commissie”, aldus Brussels N-VA-parlementslid Liesbet Dhaene. “Nochtans verklaarde minister Fremault (CDH) eerder dat dit wél het geval was. Bovendien blijkt uit een advies van de Raad van State, dat deze beslissing van de Brusselse regering discriminatoir is en niet verenigbaar met het Europees recht.”

“Mais oui, évidemment”, antwoordde minister Fremault op de vraag van Dhaene of de groenestroomcertificaten als overheidssteun werden aangemeld bij de Europese Commissie. Dit blijkt echter niet de waarheid te zijn, zo blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag.

“Zolang een overheid niet aanmeldt, staat het hele systeem juridisch op losse schroeven. Als achteraf blijkt dat er toch sprake was van staatssteun, kan de Commissie immers beslissen de steun terug te vorderen”, vervolgt Dhaene. “Bovendien kan elke belanghebbende dit systeem bij de rechtbank aanklagen. Het is juist om de zogenaamde ‘legal certainty’ te krijgen, dat elke zorgvuldige overheid zijn systeem van groenestroomcertificaten aanmeldt bij de Commissie. Het is tekenend dat de Brusselse regering dit niet doet.”

Dhaene vroeg ook een advies van de Raad van State op. Hieruit blijkt dat deze regeringsbeslissing niet verenigbaar is met het Europees recht. Er worden immers groenestroomcertificaten toegekend aan een bestaande installatie, zonder ook maar enige verplichting om nieuwe ‘groene’ investeringen te doen. Tenslotte zou de Brusselse regering het gelijkheidsbeginsel schenden. De regels voor Electrabel, de uitbater van de stoomturbines, zijn namelijk veel soepeler dan deze voor de andere producenten van groene energie.

“De Brusselse regering misbruikt het systeem van groenestroomcertificaten om een niet ecologische, concurrentievervalsende maatregel in te voeren waarvan de eindfactuur bij de Brusselaars ligt. Hierbij worden alle adviesinstanties, van de onafhankelijke energieregulator BRUGEL tot de Raad van State, van tafel geveegd én wordt elke wettelijke regel aan de laars gelapt”, aldus Dhaene.

“Ik dien morgen een gemotiveerde motie in waarbij de Brusselse regering wordt opgeroepen om het Brussels systeem van groenestroomcertificaten aan te melden bij de Europese Commissie. Het is immers van het grootste belang dat deze aanmelding zo snel mogelijk gebeurt. Hoe langer men wacht, hoe hoger het bedrag dat de Europese Commissie kan terugvorderen als er sprake zou zijn van staatsteun. Een factuur die ongetwijfeld zal worden doorgerekend aan de Brusselaars.”