...

Buurtanalyse zorgt voor een betere mix op het speelplein

speelplkeinProvincie Antwerpen – Buurtanalyse zorgt voor een betere mix op het speelplein

‘Jouw stoep onder de loep’ brengt moeilijk bereikbare doelgroepen naar speelplein

Alle speelpleinen uit de provincie Antwerpen krijgen in 2017 de kans om hun buurt beter te leren kennen. Zo kunnen ze ook moeilijker te bereiken kinderen aanspreken. Het provinciebestuur zorgt op deze manier voor toegankelijk jeugdwerk, ook in het laatste jaar van het provinciaal jeugdbeleid.

Al jaren ondersteunt de Provincie Antwerpen speelpleinen om hun werking toegankelijker te maken voor iedereen. Mét of zonder beperking, ongeacht je afkomst, gezin of woonplaats. 51 speelpleinen kregen al steun van het PRoject INclusieve Speelpleinen (PRINS).

In 2017 ligt de focus op de buurt waarin het speelplein zich bevindt. Wie woont er achter de hoek en hoe kan je als speelplein ook die kinderen bereiken? Met ‘Jouw stoep onder de loep’ vinden speelpleinbegeleiders een antwoord op die vragen.

Inga Verhaert, gedeputeerde voor jeugd: “Deze eenmalige begeleiding maakt speelpleinen bewuster van hun omgeving en zorgt ervoor dat de speelpleinwerkers de stoep eens oversteken en de buurt leren kennen. Het einddoel? Zorgen dat de kinderen die naar het speelplein komen een betere afspiegeling zijn van de buurt rond het speelplein.”

Om deel te nemen aan ‘Jouw stoep onder de loep’ vullen de speelpleinen ten laatste 30 november 2016 online een vragenlijst in die helpt om hun buurt te analyseren. Daarna volgt een intake gesprek waarbij de PRINS begeleiders samen met het speelplein bekijken welk traject nuttig en zinvol is. Nadien start de begeleiding waarin de buurt en de werking van het speelplein onder de loep genomen worden.