...

Geraardsbergen erkenning als kindvriendelijke stad

geraardsbergen-sven-gats

Geraardsbergen krijgt erkenning als kindvriendelijke stad

Samen met zeven andere Vlaamse steden en gemeenten mag Geraardsber-gen zich de volgende 6 jaar kindvriendelijke stad noemen. Schepen van jeugd Fernand Van Trimpont is trots dat ‘zijn’ stad de titel ‘Kindvriendelijke stad’ mag uitdragen gedurende de komende 6 jaar:

Schepen Fernand Van Trimpont: “Met het label ‘kindvriendelijke stad’ wordt erkend dat kinderen en jongeren actieve burgers zijn in Geraardsbergen. We zien de samenleving in onze stad niet als iets dat kinderen en jongeren passief ondergaan, maar als iets waar ze het recht hebben om mee aan te sleutelen en hun invulling over bekend kunnen maken. Op deze manier worden kinderen en jongeren echte mede-eigenaars van Geraardsber-gen.

Voorts willen we in de toekomst zelf actief inzetten op de bekendmaking van de kinder-rechten. Uit het belevingsonderzoek blijkt dat kinderen en jongeren de kinderrechten niet alleen noodzakelijk, maar ook bijzonder interessant vinden. Vanuit hun eigen leefwereld geven ze een waardevolle invulling aan deze kinderrechten. Ook met volwassenen en diensten zullen we nagaan hoe de eigen werking kan gelinkt worden aan de rechten van alle kinderen.

De ‘Giesbaargse jeugd’ mag fier zijn op hun stad!”

Deze namiddag heeft minister van jeugd Sven Gatz voor de tweede maal de labels ‘kind-vriendelijke steden en gemeenten’ uitgereikt. Het label heeft roots in de internationale Child Friendly Cities beweging gestart vanuit de VN en UNICEF. Het lauwert steden en gemeenten die het internationale kinderrechtenverdrag omzetten in concreet beleid op alle terreinen waar kinderen en jongeren mee in aanraking komen.

Samen met kinderen en jongeren analyseerden de steden en gemeenten hun beleid vanuit een kindvriendelijke bril. Ze formuleerden een strategie die rekening houdt met hun jonge inwoners in al hun beleidsbeslissingen. Niet alleen als het over jeugdwerk of kinderopvang gaat, maar ook over pakweg mobiliteit, welzijn, cultuur en veiligheid.

Naast Geraardsbergen zien ook Temse, Dendermonde, Kortrijk, Herenthout, Middelkerke, Poperinge en Leuven hun inspanningen beloond. Een jury beoordeelde van elke gemeen-te een dossier. Welk traject legden ze af? Hoe kindvriendelijk zijn ze nu, wat is hun stra-tegie kindvriendelijkheid en hoe is die verankerd in hun beleid? De jury bestaat uit UNICEF België, het Kinderrechtencommissariaat, VVSG, Demos, VVJ, Hogeschool Gent, Universi-teit Gent, AP Hogeschool Antwerpen, afdeling Jeugd van de Vlaamse overheid en het Eu-ropees Netwerk Kindvriendelijke Steden.

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen, namens de jury: “Het label kindvriende-lijke steden en gemeenten zorgt voor een dynamiek bij lokale besturen om met kinder-rechten aan de slag te gaan. Een kindvriendelijk beleid is een beleid voor alle kinderen. En het betrekt bovendien alle domeinen die voor kinderen belangrijk zijn. Iedereen mee in bad dus, van de groendienst tot het OCMW.”

Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz overhandigt persoonlijk de oorkonde aan de steden en gemeenten: “Kindvriendelijkheid staat gelijk met mensvriendelijkheid. Niet alleen kin-deren zijn gebaat met een aangename leefomgeving, verkeersveilige buurten of een goede cultuur en jeugdinfrastructuur. Daarom ben ik blij te mogen vaststellen dat dit label gegeerd is door de steden en gemeenten. Ik wil het behalen ervan dan ook blijven aanmoedigen!”

Steden en gemeenten die ook voor de titel willen gaan, kunnen zich tegen 2018 klaar-stomen. Dat kan op eigen houtje, met alle info die ze vinden op www.kindvriendelijkestedenengemeenten.be, of onder begeleiding van VVJ. De internati-onale beweging Child Friendly Cities ontwikkelde een toolkit die steden en gemeenten helpt om hun staat van kindvriendelijkheid op te maken en hun strategie voor de komen-de jaren te bepalen. VVJ vertaalde dat instrumentarium naar de Vlaamse context. “Onze missie is meer, beter en breder lokaal beleid voor kinderen en jongeren. Steden en ge-meenten die het label halen engageren zich om daar dagdagelijks werk van te maken.” zegt Kaï Van Nieuwenhove, directeur van VVJ.

Dit vond de jury sterk in het dossier van Geraardsbergen:
• Het genuanceerde, eerlijke beeld dat de stad geeft van hoe het is voor kinderen en jongeren om vandaag op te groeien in de stad, met zowel de tekortkomingen als de pluspunten van de stad.
• De stad kiest voor een strategie om een diverse groep kinderen en jongeren te bevragen, met een fijne dosis creativiteit in hoe ze samen met kinderen en jon-geren zoeken naar wat er uit de resultaten kan geleerd worden.
• Geraardsbergen greep de oprichting van het Huis van het Kind aan om een stra-tegie te ontwikkelen voor een kindvriendelijk beleid
geraardsbergen-kindvriendelijk

oorkonde-kindvriendelijke-stad-geraardsbergen