...

Hervormingen voor jobs

rutten

Hervormingen voor jobs, jobs, jobs

Begrotingsopmaak 2017
“Jobs, jobs, jobs. Dat is de inzet van de begroting 2017 en het pakket sociaaleconomische hervormingen dat de regering heeft beslist. Meer vrijheid en toekomstgerichte maatregelen zorgen zowel op de arbeidsmarkt, als in de combinatie arbeid-gezin en de gezondheidszorg voor echte en economisch zinvolle hervormingen. In 2017 doet deze regering zo een inspanning van 3 miljard euro,” zegt voorzitter Gwendolyn Rutten. De belangrijkste hervormingen zijn de nieuwe wet rond werkbaar en wendbaar werk, een nieuwe regeling voor nachtwerk in de e-commerce en de wet van ’96 over competitiviteit. De werknemer en werkgever krijgen meer vrijheid. Mensen krijgen de keuze tussen een bedrijfswagen, een mobiliteitsbudget of extra netto. De regering bekijkt ook hoe ze mensen die investeren in onze economie beter kan belonen, zowel via een gunstig investeringskader als via een verlaging van de vennootschapsbelasting.

Deze regering heeft opnieuw een belangrijk pakket hervormingen goedgekeurd, en haar begroting op orde gezet. Alexander De Croo geeft de digitalisering vorm en creëert zo extra banen in België, Maggie De Block zorgt voor een degelijke gezondheidszorg en sociale zekerheid die burger en patiënt ondersteunen en Philippe De Backer zorgt voor inkomsten en eerlijke concurrentie door verdere bestrijding van sociale fraude en sociale dumping.
Met het hele Open Vld-team zorgen we voor economisch zinvolle maatregelen én jobs jobs jobs.

Een begroting op spoor richting 2018
Voor Open Vld zijn gezonde overheidsfinanciën een basis voor toekomstgericht beleid. We mogen niet meer uitgeven dan we binnen krijgen. Een begroting in evenwicht in 2018 is dankzij deze ernstige oefening mogelijk. De regering heeft doet een structurele inspanning van 3 miljard euro. Twee derden van de inspanning gebeurt aan de uitgavenzijde, het restant in financiën en fraudebestrijding.

Nieuwe economie vorm geven dankzij digitalisering
Er komt een regeling die de digitale economie heel wat nieuwe groeikansen geeft. Omdat in België de nacht officieel al om acht uur ’s avonds begint, laten veel webwinkels hun verzendingen in Nederland klaarmaken, waar de nacht pas om middernacht begint. Vice-premier en minister van Digitale Agenda Alexander De Croo: “De afhandeling van online shoppen zorgt voor heel wat extra jobs, vooral voor laaggeschoolden. Ik ben tevreden dat we ook in ons land daar nu voluit voor kunnen gaan. Onze bedrijven trekken altijd meer de kaart van de digitale economie. Met deze nieuwe regeling zetten we in op groei en extra jobs.” De regeling wordt gebaseerd op het wetsvoorstel van Open Vld-kamerleden Patricia Ceysens, Vincent Van Quickenborne en Egbert Lachaert.

Responsabilisering werkgevers
De werkgeversbijdragen voor het brugpensioen worden opgetrokken, ook in het geval van bedrijven in herstructureringen. Zo willen we de werkgevers responsabiliseren en er voor zorgen dat oudere werknemers minder vlug afgeschreven worden.

Degelijke gezondheidszorg
Minister van volksgezondheid Maggie De Block doet opnieuw inspanningen om onze gezondheidszorg en ons sociaal stelsel voor de toekomst te vrijwaren. Minister De Block: “Ik zet mijn werk verder. We hervormen, besparen en werken verspillingen weg. De patiënt voelt dit niet of nauwelijks. We hervormen het ziekenhuislandschap zodat patiënten de best mogelijke zorg krijgen. En we nemen maatregelen om mensen te stimuleren weer aan het werk te gaan.”

Overuren-app
Staatssecretaris voor de strijd tegen sociale fraude Philippe De Backer maakt de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping efficiënter. “Door sociale fraude ontloopt de staatskas inkomsten waar ze wel recht op heeft. In 2015 slaagden we erin dankzij een kordate strijd tegen sociale fraude 180 miljoen euro op te halen, het beste resultaat ooit. Om de begroting op koers te houden schakelen we nog een versnelling hoger in 2017, wat zal leiden tot 50 miljoen bijkomende inkomsten in 2017. We voeren een moderne, gerichte en efficiënte strijd tegen sociale fraude en voor eerlijke concurrentie.”

Daarnaast zorgt hij voor een overuren-app die de melding en goedkeuring van overuren makkelijker maakt. Staatssecretaris Philippe De Backer: “We maken het makkelijker voor ondernemers om de regels rond de sociale wetgeving te volgen oa met deze app voor overuren.”

Op fiscaal vlak bestrijden we op initiatief van Open Vld wie via achterpoortjes onbelast geld uit bedrijven haalt via de zogenaamde step-ups. De speculatiebelasting die meer kostte dan hij opbracht wordt afgeschaft. Ontwijken van de beurstaks via buitenlandse platformen pakken we aan. Tot slot verhoogt de roerende voorheffing van 27% naar 30%.

Hervorming arbeidsmarkt
De wet rond werkbaar en wendbaar werk zorgt voor meer vrijheid en meer flexibiliteit voor werknemer en werkgever. Zo kunnen werkgever en werknemer in onderling overleg de arbeidsduur flexibeler gaan verdelen over het jaar. Dat wil zeggen dat je niet elke week exact 38 uur moet werken, maar dat je soms meer en dan weer minder kan werken, als je dat wil.

Wie dat wil, zal voortaan ook meer overuren kunnen doen, en er meer laten uitbetalen. De nieuwe doelstelling van gemiddeld 5 dagen vorming per werknemer zal een uitzondering of aangepaste regeling hebben voor bedrijven met minder dan 20 werknemers.

Daarnaast kan men op sectorniveau ook afspraken maken over glijdende werktijden, occasioneel telewerk, of het opsparen van vakantie of overuren voor een langere vakantie. Kortom, meer maatwerk, meer vrijheid. Het tijdskrediet met motief zorg breiden we met 3 maanden uit. Voor palliatief verlof komt hier nog 1 maand extra bovenop.

Wegwerken loonkostenhandicap
De zogenaamde Wet van ’96 over de loonnorm wordt hervormd. Dat versterkt opnieuw de concurrentiekracht van onze bedrijven zodat ze kunnen groeien en nieuwe jobs creëren. Dit jaar al dichten we de loonkostenhandicap opgebouwd sinds 1996.

Bedrijfswagen of extra netto
De regering is ook overeengekomen om te werken aan een hervorming van het systeem van bedrijfswagens in lijn met het voorstel dat Open Vld-kamerlid Egbert Lachaert vroeger al lanceerde. Werknemers met een bedrijfswagen zullen voortaan ook kunnen kiezen voor extra nettoloon, een cafetariaplan (bv tweede pensioenpijler en hospitalisatieverzekering) of een mobiliteitskaart. Tankkaarten zullen wel hoger belast worden bij de werkgever (niet bij de werknemer).

Vrijheid geven
Open Vld blijft ook de volgende jaren bouwen aan een sterkere economie en meer jobs. Mensen die goesting hebben om te investeren in onze economie willen we belonen in plaats van te straffen. Jonge starters en kmo’s die jobs creëren verdienen een overheid die hen steunt, niet tegenwerkt. Wij passen voor afgunst, maar zetten in op vrijheid. Enkel wanneer je mensen vrijheid geeft om hun dromen waar te maken, te werken, te ondernemen, gebeuren er mooie dingen.