Actiedag tegen zwerfvuil op zaterdag 15 oktober in Welle

werkman2e actiedag tegen zwerfvuil op zaterdag 15 oktober in Welle

Dit voorjaar gingen ruim 60 vrijwilligers tijdens de eerste actiedag tegen zwerfvuil op pad. Maar liefst 800 kilogram afval werd opgeruimd in het centrum van Denderleeuw. Op zaterdag 15 oktober wordt die actie herhaald in deelgemeente Welle. Op die dag steken heel wat vrijwilligers de handen uit de mouwen om een groot deel van Welle opnieuw zwerfvuilvrij te maken.

Denderleeuw zet heel wat middelen in om het probleem van zwerfafval te bestrijden. Gemeentelijke veegploegen reinigen op vaste tijdstippen de straten, terwijl een gespecialiseerde firma de greppels machinaal schoonveegt. Ook enkele plaatselijke verenigingen zetten zich 3 x per jaar in om een vastgelegd traject helemaal op te ruimen.

Ondanks al die inspanningen blijft zwerfafval nog vaak een doorn in het oog.

Schepen van Milieu Sofie Renders: ”Om het probleem echt ten gronde aan te pakken moeten we mikken op een mentaliteitsverandering. Wie zijn blikje of papiertje op straat of in de berm gooit staat vaak niet stil bij de gevolgen van zo’n achteloos gebaar. Met de tweede actiedag tegen zwerfvuil op zaterdag 15 oktober willen we duidelijk maken dat afval niet in het voetpad of in de berm hoort maar enkel en alleen in de vuilnisbak. En bovendien maken we, met de hulp van tal van vrijwilligers, Welle opnieuw een stukje properder.”

Plaats van afspraak is zaterdag 15 oktober op het Welleplein. Onder begeleiding van de gemeentediensten gaat elke groep op stap om een traject van circa 2,5 kilometer op te ruimen. Na afloop kan er op het Welleplein nog even gezellig nagepraat worden bij een hapje en een drankje aangeboden door het gemeentebestuur.

“Met het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties kunnen we ook sneller en efficiënter optreden tegen vervuilers”, legt burgemeester Jo Fonck uit. “De bestrijding van zwerfvuil en sluikstorten is voor ons een prioriteit en we doen er alles aan om van Denderleeuw een propere, aangename gemeente te maken.”

Meer info vind je ook op onze website www.denderleeuw.be/zwerfvuil.