...

Kennis van Nederlands voor taxichauffeurs in Vlaanderen

taxiKennis van Nederlands wordt voorwaarde voor taxichauffeurs in heel Vlaanderen

Het decreet personenvervoer bepaalt dat stads- en gemeentebesturen bevoegd zijn voor het afleveren van taxivergunningen. Lokale besturen kunnen ervoor kiezen om via het gemeentelijk taxireglement extra afspraken te maken. Het decreet zelf vermeldt echter geen taalvereisten voor taxichauffeurs, stads- en gemeentebesturen in Vlaanderen zijn dus zelf bevoegd voor het (al dan niet) opleggen van taalvereisten.

“We merken dat dit onderwerp leeft bij de lokale besturen”, zegt Annick De Ridder. “Antwerpen, Lier, Gent, … hebben zo beslist om een eigen systeem in te voeren. Maar in vele steden en gemeenten worden er nog géén taalvereisten aan taxichauffeurs opgelegd”, vervolgt Annick De Ridder. “Men zou toch mogen verwachten dat de taxichauffeurs in heel Vlaanderen het Nederlands in zekere mate machtig zijn. Daarom zou het niet slecht zijn moesten er minimale taalvereisten worden opgenomen in het decreet personenvervoer.”

Minister Weyts is het idee van Vlaams volksvertegenwoordiger De Ridder alvast genegen, en is ook van mening dat minimale taalvereisten best in heel Vlaanderen worden opgelegd. Hij verwijst in zijn antwoord naar de situatie in Nederland en Duitsland, waar er al langer taalvereisten bestaan. De minister wenst met alle betrokken stakeholders verder te onderzoeken hoe dit idee een concrete invulling kan krijgen.

“Ik ben tevreden met het antwoord van de minister, omdat taxichauffeurs publieke ambassadeurs en het eerste aanspreekpunt voor velen zijn. Ze zouden vlot en zelfstandig, in het Nederlands, klanten moeten kunnen verder helpen. Dat lijkt me een evidentie”, zo besluit Annick De Ridder.