Een onlinedienst moet overal toegankelijk zijn in Europa

filmIk ga op reis en ik neem mee… mijn Netflix-abonnement

De Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming van het Europees Parlement keurde vandaag een rapport goed dat ervoor zorgt dat wie geld betaalt voor een bepaalde onlinedienst toegang heeft tot die dienst, waar hij ook gaat of staat in Europa. “De bestaande belemmeringen waren niet meer van deze tijd”, vindt Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA).

‘Deze inhoud is niet beschikbaar.’ Een boodschap die ieder van ons al wel eens heeft zien verschijnen. Concreet: een Vlaamse Netflix-abonnee die in Frankrijk het vervolg van een House of Cards-episode wil bekijken, maar dat dus niet kan met zijn abonnement. Van Bossuyt: “Het werd hoog tijd dat Europa dit veranderde. Mensen reizen de dag van vandaag zo vaak dat deze belemmering in feite uit een vorig tijdperk dateert. De consument heeft het recht op moderne wetgeving, die aansluit op de huidige noden.”

Van Bossuyt is dus tevreden met dit rapport, dat deze praktijk naar de geschiedenisboeken verbant: “De wetgeving zorgt er wel voor dat onze Vlaamse audiovisuele sector, die een grote rol speelt bij de vorming van de identiteit van onze Vlaamse taal en cultuur, beschermd wordt. Onvoorwaardelijke universele toegang tot series of andere producties zou de financiering ervan in het gedrang brengen, met bovendien een verschraling van het aanbod en van de culturele diversiteit als gevolg.”

Volgens Van Bossuyt is een mogelijke oplossing een systeem van registratie en verificatie door de aanbieders van content. “Een geregistreerde Vlaming kan dan ook in het buitenland het Vlaamse aanbod raadplegen, indien hij daar tijdelijk verblijft. Het is de verantwoordelijkheid van de aanbieders om na te gaan of de reizigers terugkeren naar de eigen lidstaat om misbruik bij een langdurig buitenlands verblijf tegen te gaan.”

Het rapport moet nu nog goedgekeurd worden door alle leden van het Europees Parlement, tijdens de plenaire stemming in januari.