...

Een ongeval per week in Leopold II-tunnel

autoverzekeringEén ongeval per week in Leopold II-tunnel

In 2015 werden 51 ongevallen geregistreerd in de Leopold II-tunnel en 273 ongevallen in alle Brusselse tunnels samen. Brussels parlementslid Cieltje Van Achter, die de cijfers opvroeg bij Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V), vindt dat “een onverantwoord hoog aantal, vooral omdat het Brussels bestuur sinds 2010 weet dat de gevolgen dramatisch zullen zijn als een wagen in brand vliegt door een ongeval in de Leopold II-tunnel.” Ze hekelt het feit dat de regering de in 2012 besloten grondige renovatie van de Leopold II-tunnel op de lange baan schuift. De kans is groot dat het aantal ongevallen in 2016 hoger zal liggen omdat in de eerste zes maanden van dit jaar 35 ongevallen opgetekend werden in de Leopold II-tunnel en 153 in alle Brusselse tunnels. De top vijf van de meest ongevalgevoelige tunnels bestaat voorts uit de Rogier-, Kruidtuin-, Belliard- en Hallepoorttunnel, maar hun volgorde verschilt in de loop der jaren.

Van Achter wijst erop dat uit de documenten van de Tunnelcommissie van het Brussels parlement bleek, dat de gevolgen bij een brand in een lange tunnel dramatisch kunnen zijn. “Tunnelgebruikers worden dan omgeven door hete en giftige rook die onvoldoende wordt afgezogen, de nooduitgangen zijn moeilijk toegankelijk, de veiligheid van de hulpdiensten kan niet worden gegarandeerd en er is een risico op instorting van de tunnels”, vat de N-VA’ster samen. “Met deze gekende analyse zou je verwachten dat de Brusselse regering er alles aan doet om te voorkomen dat er ongevallen gebeuren in de Leopold II-tunnel en toch gebeurt dat niet.”

De eerste oorzaak van de ongevallen is overdreven snelheid en daar kan volgens Cieltje Van Achter gemakkelijk iets aan gedaan worden door snelheidscontroles of de invoering van trajectcontrole. Ze dringt dan ook aan “op effectief ontradende trajectcontroles én op een oplossing voor dit hallucinante gebrek aan brandveiligheid in de Leopold II-tunnel.”