...

Beslissingen gemeenteraad Haaltert ten koste van de bevolking

Haaltert gemeenteraad 07 03 2013

Zoals we het ludiek voorspelden blijkt de klucht in Haaltert terug waarheid te worden.

“Gemeenteraad Haaltert – Deze avond is het uitgestelde kermis met vuurwerk in Haaltert. Tijdens de gemeenteraad deze avond is er een pokerwedstrijd (CL-VLD) met nadien een opvoering van Pontius en Pilatus door CD&V met in de hoofdrol Moeder Theresia (Open en Liberaal), decor en verlichting (SP-A) en dit onder deskundige leiding van N-VA. Iedereen welkom.”

De waarheid voor wie tussen de regels leest…

Het is heel spijtig dat een paar personen samen met oppositie op kosten van de inwoners hun slag willen thuis halen door NEE te stemmen. Een kleine berekening laat ons toe te vermelden dat één gemeenteraad om en bij de 4000 euro kost aan gemeenschapsgeld voor zitpenningen aan de gemeenteraadsleden. Geld dat op een positieve manier kan gebruikt worden. Lopende en toekomstige projecten komen in gevaar door het niet tijdig indienen van dossiers. Zo was er deze avond ook GEEN goedkeuring voor een toelage aan de speelpleinwerking in Heldergem. Het is toch niet de bedoeling van de oppositie om kinderen te treffen die met heel deze zaak niets te maken hebben ? Veilige fietspaden op de Ninoofsesteenweg, hoelang wil de oppositie dit uitstellen ?

Een reactie van Lisa Houtman (SP.A)

CINEMA TOTAL – Liberalen en CD&V saboteren in plaats van te investeren

Nadat de gemeenteraad van 29 september niet kon doorgaan omdat de liberalen en CD&V niet opdaagden, diende er op 8 september opnieuw een door te gaan. Op deze gemeenteraad probeerden de liberalen en CD&V de onbestuurbaarheid van de gemeente aan te tonen door te saboteren in plaats van te investeren:

Geen goedkeuring voor heraanleg van de parkings op Pastorijplein en Terlinden in Denderhoutem, geen goedkeuring voor grondafstanden voor voetpaden bij verkavelingen, geen goedkeuring grondafstanden voor wegenwerken in de Kattestraat en zijweg Nieuwstraat, geen toelage voor de speelpleinwerking in Heldergem, geen verhoogde toelage voor afkoppelingen, geen indexering van energiepremies, geen gratis gebruik van materiaal en infrastructuur voor Haaltertse verenigingen, geen onteigening in Hooglareweg voor extra parkeerplaatsen, geen veiligere fietspaden op de Ninoofsesteenweg, geen verwarming in Sint Martinusheem, geen goedkeuring voor verleggen van voetwegen, geen asfalteringen in Kerkbosweg en Berenhoek, geen sanering in de Boekent…

Verkozenen dienen de bevolking te dienen. Net daarom betreurt de SP.A de pogingen tot onbestuurbaarheid vanwege de liberalen (CL-VLD en 2 leden van Open&Liberaal) en CD&V.