...

Het eerste Talentencentrum in Vlaanderen

Antwerps provinciebestuur opent eerste Talentencentrum in Vlaanderen en de talentklassen zijn al meteen volgeboekt voor dit schooljaar

Het Antwerpse provinciebestuur opende op woensdag 7 september het nieuwe Talentencentrum in Malle. Het centrum moet de bakermat worden van innoverende projecten om talenten te ontdekken bij kinderen en jongeren. Dat de scholen hiervoor vragende partij zijn, blijkt uit de volledig volgeboekte agenda voor de talentklassen. “Dit schooljaar logeren hier meer dan 1000 kinderen,” vertelt Inga Verhaert, gedeputeerde voor Onderwijs. “En via onze Talentennetwerkdag reiken we alle scholen educatief materiaal aan om in de klas zelf aan de slag te gaan, want kinderen en jongeren die werken met hun talenten zijn veel gelukkiger.”

De provincie Antwerpen zet met haar flankerend onderwijs al jaren in op initiatieven die kinderen en jongeren uitnodigen om hun talenten te ontdekken. “We zijn er van overtuigd dat regelmatig succes ervaren een bijzondere motivator kan zijn doorheen een schoolloopbaan,” stelt gedeputeerde Inga Verhaert. “Vorig jaar startten we de Talentklassen op en nu gaan we weer een stap verder met een Talentencentrum. We werken hier op drie sporen: naast het organiseren van de Talentklassen zetten we ook netwerkmomenten op om leerkrachten en schoolteams te ondersteunen en ontwikkelen we educatief aanbod zoals het lespakket DE KR8/O/NAUTEN.”

Opening Talentencentrum door gedeputeerde Verhaert (midden) - Copyright: provincie Antwerpen
Opening Talentencentrum door gedeputeerde Verhaert (midden) – Copyright: provincie Antwerpen

Kinderen en jongeren willen hun talenten ontdekken.

Het Scholierenrapport ‘Van LeRensbelang?’ dat de Vlaamse Scholierenkoepel VSK recent uitbracht onderschrijft dit volmondig. Het rapport geeft aan de hand van zes thema’s weer wat 17.000 leerlingen in de nieuwe eindtermen willen. Met stip genoteerd op 3 vinden we ‘Inzetten op eigen kracht’: Kinderen en jongeren vinden het noodzakelijk om hun eigen krachten/talenten te leren kennen om van daaruit meer verantwoordelijkheid op te nemen in hun eigen schoolloopbaan. “Tijdens de talentklassen laten we de kinderen op een speelse manier kennismaken met de 8 krachten die bij iedereen in mindere of meerdere mate aanwezig zijn. In de bossen van Malle gaan ze op zoek naar hun natuurkracht, in de studio ontdekken ze muziekkracht, ze maken filmpjes of een kunstwerk voor beeldkracht en ook techniek en nieuwe media komen aan bod.”

Talentklassen volgeboekt voor dit schooljaar

Scholen kunnen in het Vormingscentrum in Malle een driedaagse-of vijfdaagse Talentklas boeken. Vorig schooljaar ontvingen we al ruim 900 leerlingen. “De Talentklassen zijn een schot in de roos – elke school die er al aan deelnam heeft opnieuw geboekt- daarom bouwen we de infrastructuur hier verder uit in het Vormingscentrum. Dit schooljaar is alles al volgeboekt en zullen er 1029 leerlingen van 20 verschillende scholen naar het Talentencentrum komen. De scholen organiseren dit vooral in het 5de of 6de leerjaar, maar ook leerlingen van het 3de en 4de leerjaar komen hier over de vloer. Door een volwaardig Talentencentrum met educatief personeel uit te bouwen, zullen er in de toekomst meer scholen de kans hebben om op Talentklas te komen.”

Talentencentrum zet alle scholen op weg in talentenbeleid.

Ongetwijfeld zal het inzetten op talentontwikkeling ergens een vertaalslag krijgen in de eindtermen en er zo voor zorgen dat het in de rugzak van elke leerling terechtkomt. Daarmee is echter de kous niet af. Het zal nodig zijn om leerkrachten, schoolteams, … te ondersteunen om hier een goede vertaalslag van te maken. Daarom organiseert het Talentencentrum op woensdag 19 april 2017 een ‘Talentennetwerkdag’. We reiken enerzijds een breed theoretisch kader aan en zorgen anderzijds voor een praktische vertaalslag met getuigenissen uit de klas, het delen van concreet werkmateriaal, …. In de komende weken wordt er ook een Talenten-app gelanceerd, en in de Techno Trailer – een ander initiatief van de provincie Antwerpen dat dit schooljaar door zo’n 6.000 leerlingen bezocht wordt- is een stand ‘Ontdek je Talent’ ingebouwd. Aan de hand van een enkele vragen ontdekken leerlingen, maar ook leerkrachten, hun eigen krachtenprofiel.

Meer informatie op www.talentencentrum.be