Unizo: Meer respect voor ondernemers bij controle

briefUNIZO: Inspectiediensten gaan ervan uit dat zelfstandigen fraudeurs zijn en vraagt meer respect voor ondernemers bij controle

Een verdere loonlastenverlaging, administratieve vereenvoudiging en een hervorming van de vennootschapsbelasting. Dat zijn niet de enige, maar wel de topprioriteiten van ondernemersorganisatie UNIZO voor het komende werkjaar. “Een uur arbeid kost in ons land nog altijd aanzienlijk meer dan in de buurlanden. Zeggen dat het probleem met de taxshift is opgelost, is een fabeltje”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt.

De loonlasten zijn nog altijd te hoog, wat bedrijven weerhoudt om extra personeel aan te werven en te groeien. De aanpassing van de wet van 1996, om ontsporingen van de lonen – zoals die er geweest zijn de voorbije jaren – te vermijden, is volgens UNIZO een sluitsteen van de oplossing.

Een tweede prioriteit is de hervorming van de vennootschapsbelasting. UNIZO juicht de wil van minister Van Overtveldt om de vennootschapsbelasting te hervormen toe. “Het valt niet meer uit te leggen dat kmo’s, bedrijven van hier die zorgen voor 70% van de tewerkstelling, meer belastingen betalen dan grote multinationals”. Voor UNIZO is het dan ook prioritair dat de hervorming gericht is op kmo’s en hen ten goede komt. Om de paperassen te verminderen, pleit UNIZO onder andere voor een digitale transformatie – de volledige (digitale) integratie van de administratieve processen én de volledige integratie van de gegevensbanken van onze overheden – en een only-once-principe voor alle overheden, waarbij een overheidsdienst niet langer gegevens mag opvragen die al bij een andere dienst bekend zijn.

De ondernemersorganisatie maakt zich ook druk over de nog steeds onrespectvolle fiscale en sociale controles. “De inspectiediensten gaan er bij voorbaat van uit dat zelfstandigen fraudeurs zijn. Wie alles in het wit doet, moet bij controle vaak nog een boete betalen. Als ondernemer heb je geen verhaal, je bent onderworpen aan de willekeur en het woord van de inspecteurs. Dit is gewoon de wereld op zijn kop. Op die manier dwing je ondernemers bijna om de grenzen van het wettelijke op te zoeken, wat absoluut niet de bedoeling kan zijn”. UNIZO vraagt meer respect voor ondernemers bij controles.