...

Open brief aan de onraadsleden van de gemeente Haaltert

DE PROFETIE VAN DE SELF FULFILLING PROPHECY

het orakel van haaltert

Open brief aan de onraadsleden van de gemeente Haaltert

Sta mij toe dat ik u andermaal een brief schrijf, beste onraadsleden. Ik kan ook niet anders want u was niet op de laatste gemeenteraad. Rook u onraad of werd u dit ontraden? U deed mij denken aan de cipiers van de Waalse gevangenissen die een plotse verkoudheid voelden opkomen in tijden van staking.

In mijn vorige briefje dat ik aan u allen richtte – toen u nog volwaardig raadslid was – schreef ik dat het inroepen van bestuurlijke onbestuurbaarheid een self fulfilling prophecy is. Mocht u het niet goed vatten dan leg ik u volgaarne uit wat een self fulfilling prophecy is. U vertrekt van een foute definitie van de situatie, namelijk de onbestuurbaarheid van de gemeente, en stelt gedrag, i.e. het wegblijven van de gemeenteraad, zodat de foute situatie in uw visie waar wordt. De flessen hoestsiroop kunnen tegen ontvangstbewijs worden afgehaald op het gemeentehuis voor aanvang van de volgende gemeenteraad.

Door weg te blijven van de raad wil u de onbestuurbaarheid kracht bijzetten terwijl u ze gewoon zelf organiseert en u stelt dat er bovendien geen democratische meerderheid meer aanwezig is. Naar mijn weten werd er niets gewijzigd aan de concepten democratie en meerderheid sinds 9 juni 2016. Democratie betekent, maar aarzel niet om mij te corrigeren, verkozen door het volk, en meerderheid wil zeggen dat u beschikt over de helft van de zetels +1. Op 9 juni 2016 en op de latere gemeenteraden gebruikte u, de democratisch verkozen raadsleden, het getal van de meerderheid om een legitieme beslissing te nemen. Van dat laatste fratsje – dat van die onbestuurbaarheid – ben ik geen fan, maar dat was u ongetwijfeld niet ontgaan. De vroegere meerderheid is nu minderheid en kan uiteraard niet meer besturen, maar u beschikt wel over een democratische meerderheid.

Over uw alternatieven voor een goed en degelijk bestuur en de motieven van de onbestuurbaarheid blijf ik ook nog altijd op mijn honger zitten. U spreekt over fundamentele geschillen binnen het College. Ik denk dat de onbestuurbaren van Haaltert graag willen weten waarover die fundamentele verschillen gaan en hoe u dit anders zal aanpakken.

Mag ik u verder nog een aantal suggesties doen, o grote democraten? Misschien niet, maar ik doe het toch.

Hebt u als eens gedacht aan een gemeentelijke volksraadpleging om de structurele onbestuurbaarheid af te toetsen aan zijn democratisch draagvlak? U kunt dit uiteraard zelf niet organiseren omdat dit moet gedragen worden door een brede burgerbeweging die, in onze gemeente, minstens 3000 handtekeningen moet verzamelen om een referendum te kunnen organiseren. Geen sinecure, maar niet geheel onmogelijk. Op de eenvoudige vraag : “Vindt u dat de gemeente Haaltert structureel onbestuurbaar moet worden verklaard?” is een simpel “ja” of “nee” het correct antwoord. Het risico, voor u allen, is dat u bij een referendum soms vertrekt met een koe en eindigt met een schaap terwijl u graag een nieuwe fiets zou hebben gehad.

Veel gewaagder als alternatief is het collectief ontslag van alle raadsleden en hun opvolgers zodat er noodgedwongen nieuwe verkiezingen moeten worden georganiseerd. Geen unicum want in Linkebeek heeft men u dit al voorgedaan. Als u toch overtuigt bent van uw gelijk kan een beetje oorlog geen kwaad. Een kort gevecht en dan weer verder…

Van minister Homans verwacht ik wel dat zij mij intussen benoemt tot burgemeester van de onbestuurbaren als blijk voor geleverde diensten. Nadat ik op het gemeentehuis de papieren heb geklasseerd, het parket geboend en de WC’s ontstopt zal ik vanop het bordes afkondigen dat vanaf heden gerrebollen onze gemeentelijke sport wordt en dat kantwerk wordt toegevoegd aan de verplichte inburgeringscursus. Verder zal er aan deze zijde van de Molenbeek een naaktstrand worden aangelegd. Ik doe dit vanzelfsprekend niet voor mezelf, maar louter om de dorpelingen op de andere oever de geneugten van de structurele onbestuurbaarheid te leren kennen.

Ik hoor u het tot hier al zeggen : ooh ooh ooh mijnheer de onbestuurbare, nu trekt u alles toch wel in het belachelijke. Ik ben niet begonnen, beste onraadsleden.
U merkt het, voor ernstig en minder ernstig advies mag u mij steeds contacteren. En al de rest : gelieve zich te onthouden.

Uw genegen onbestuurbare,
Koen DC