...

Oppositiepartijen Haaltert stuurden hun kat naar de gemeenteraad

haaltertDe oppositiepartijen Open&Liberaal, CD&V en Centrumlijst-VLD stuurden hun kat naar de Haaltertse gemeenteraad. Hiermee willen Open&Liberaal, CD&V en Centrumlijst-VLD de bevolking duidelijk maken dat het einde van de SP.a en N-VA in zicht is. Door afwezig te blijven is er in de gemeenteraad van Haaltert geen meerderheid meer en kunnen er dus ook geen beslissingen meer genomen worden.

Persbericht van Oppositie De partijen Open&Liberaal, CD&V en Centrumlijst-VLD

“Oppositie De partijen Open&Liberaal, CD&V en Centrumlijst-VLD stellen vandaag andermaal vast dat er in Haaltert geen democratische meerderheid meer bestaat.

Op de gemeenteraad van donderdag 28 juli werd de structurele onbestuurbaarheid van de gemeente Haaltert gestemd door 14 van de 23 aanwezige gemeenteraadsleden. Deze beslissing kwam er nadat herhaaldelijk werd vastgesteld dat er fundamentele geschillen bestaan binnen de bestaande coalitie en binnen het college van Burgemeester en Schepenen.

Reeds op de extra gemeenteraad van donderdag 9 juni en op de vervroegde gemeenteraad van 21 juni, werd duidelijk dat de “meerderheid” (met amper 8 van de 24 aanwezige gemeenteraadsleden) geen meerderheid meer heeft; nochtans het fundament van de democratie.

Om het standpunt van de 3 partijen Open & Liberaal, CD&V en Centrumlijst-V LD, zijnde de onbestuurbaarheid van de gemeente, kracht bij te zetten en duidelijk te laten over komen bij de ganse bevolking, maar vooral bij de raadsleden van N-VA en SP.a, hebben de 3 hier boven genoemde partijen gezamenlijk besloten om afwezig te blijven op de gemeenteraad van heden maandag 28 augustus.

De 3 partijen Open&Liberaal, CD&V en Centrumlijst-VLD willen de gemeente NIET in een langdurige situatie van onzekerheid storten maar hopen dat er snel een oplossing gevonden wordt om uit deze impasse te geraken, zodat er weer op een democratische manier en met een stabiele meerderheid kan bestuurd worden.

Zoals bepaald in het artikel 47bis van het gemeentedecreet is de te volgen procedure heel duidelijk en kan deze in principe heel snel gaan :
– de structurele onbestuurbaarheid wordt vastgesteld door de gemeenteraad en enkel en alleen door de gemeenteraad.
– de burgemeester moet de bevoegde minister van de Vlaamse Regering zo spoedig mogelijk in kennis stellen van deze gemeenteraadsbeslissing (spijtig genoeg heeft onze burgemeester dit gedurende meer dan 2 weken naast zich neer gelegd)
– de minister geeft opdracht aan de provinciegouverneur om te bemiddelen
– de gouverneur rapporteert het resultaat van zijn onderhandelingsopdracht aan de minister
– in geval van mislukte onderhandeling bevestigt de minister de structurele onbestuurbaarheid en kan de gemeenteraad overgaan tot de aanstelling van een nieuw college.

De bal ligt nu in het kamp van SP.a en N-VA: zij – en zij alleen – beslissen hoe lang ze de periode van onbestuurbaarheid laten aanslepen en de periode van onzekerheid voor de bevolking al dan niet rekken. Verder besturen met een minderheid van de verkozen raadsleden en enkel kiezen voor het postje is simpelweg ondemocratisch.”