Ninoofsesteenweg (N28) in Pepingen weer open

Ben weyts

Ninoofsesteenweg (N28) in Pepingen weer open na grote herinrichting

Vanaf 20 augustus is de Ninoofsesteenweg (N28) na bijna twee jaar van
ingrijpende werken opnieuw open voor het verkeer.
De gewestweg is er op alle vlakken op vooruitgegaan: hij is veiliger geworden voor alle weggebruikers én hij ziet er veel fraaier uit dan voordien, met veel groen en aangepaste verlichting. “We hebben 3,4 miljoen euro geïnvesteerd in deze werken aan de weg”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts.
“Het verkeer wordt veiliger en fietsers en voetgangers hebben meer ruimte gekregen”.

De Ninoofsesteenweg is een van de drukste verbindingswegen ten westen van
Brussel en het kloppend hart van Pepingen, een van de juwelen van het
Pajottenland. Twee jaar geleden was de doortocht van de Ninoofsesteenweg in
Pepingen een gevaarlijke plek: er was weinig ruimte voor fietsers en
voetgangers en er werd vaak veel te snel gereden. Dankzij grootschalige
werken aan de weg biedt de Ninoofsesteenweg nu een totaal nieuwe aanblik. De
weg is over een lengte van wel 1,5 kilometer helemaal opnieuw aangelegd.

*Veilig verkeer dankzij ‘poorteffect’*

De rijweg is tussen de kruispunten van de Brugstraat en de Palokenstraat
volledig vernieuwd. Er werden brede en veilige fietspaden aangelegd. Met
asverschuivingen van de weg, middeneilanden en een slim gebruik van
straatverlichting is op de Ninoofsesteenweg een ‘poorteffect’ gecreëerd.
Zo hebben chauffeurs veel minder de neiging om (te) snel te rijden in de
dorpskern van Pepingen. De rijweg is ook versmald.

“De bewoners van Pepingen en de regio gaan de vruchten plukken van de
investering”, zegt Weyts. “De troosteloze asfaltvlakte van weleer heeft
plaats gemaakt voor een mooie weg die Pepingen recht doet. Het autoverkeer
wordt veel veiliger en de kinderen van de basisschool, de klanten van de
handelszaken en de andere weggebruikers zullen zich vlotter en comfortabeler
kunnen verplaatsen”.

*Minder hinder door slimme planning*

De Vlaamse overheid maakte van de gelegenheid gebruik om tijdens de werken
aan de weg ook andere onderhoudswerken uit te voeren. Sara Verstreken,
dienstkringingenieur regio Halle van Wegen en Verkeer: “Omdat de
Ninoofsesteenweg toch afgesloten was, voerden we op bepaalde andere stukken
van de Ninoofsesteenweg onderhoudswerken uit terwijl de herinrichting nog
bezig was. Zo werd de rijweg op enkele plekken buiten de oorspronkelijk
voorziene werfzone vernieuwd. Op die manier werd veel bijkomende hinder
vermeden”.

Er komt in het najaar nog een feestelijke inhuldiging van de vernieuwde
Ninoofsesteenweg, als ook de allerlaatste werken helemaal voltooid zijn.