Een secretaris voor gemeente en OCMW

seretaris

Reeds in 1 op 4 gemeenten één secretaris voor gemeente en OCMW

In mei keurde de Vlaamse Regering het voorstel van minister Homans over de verplichte integratie van OCMW en gemeente goed, en dat zowel op politiek als op administratief vlak. Nu reeds kiezen steeds meer steden en gemeenten op eigen initiatief voor een gemeenschappelijke secretaris en financieel beheerder voor gemeente en OCMW. Dat stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens vast. “Het is goed dat vele lokale besturen niet wachten tot de verplichte integratie van 1 januari 2019, maar nu reeds maatregelen nemen om de integratie van OCMW en gemeente in praktijk te brengen”, aldus Maertens.

Bert Maertens stelde een parlementaire vraag over de invulling van de zogenaamde decretale graden (secretaris en financieel beheerder). Uit het antwoord van minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans blijkt dat reeds in 71 van de 308 Vlaamse gemeenten de functie van gemeente- en OCMW-secretaris door dezelfde persoon wordt ingevuld. “Dit is het geval in enkele centrumsteden, zoals Aalst en Roeselare. Maar ook veel kleinere gemeenten en steden, van Diksmuide tot Maaseik, kiezen voor een efficiëntere aansturing van de administratie”, aldus Bert Maertens.

In de lift

Het aantal gemeenten dat kiest voor een gemeenschappelijke secretaris neemt de laatste jaren sterk toe. “In 2014 waren er 35 ‘combinatiesecretarissen’. Vorig jaar waren dat er al 49 en nu dus 71”, zo weet Bert Maertens. Ook het aantal gemeenten dat kiest voor een gemeenschappelijke financieel beheerder is in stijgende lijn. “In 2014 waren dat er 84, in 2015 89 en nu reeds 128, of 42 procent van de Vlaamse gemeenten.”

Voorbereiding op integratie OCMW-gemeente

In mei keurde de Vlaamse Regering het voorstel van minister Homans over de integratie van OCMW en gemeente goed. “Hierin wordt niet alleen uitgegaan van een politieke éénmaking, waarbij het de gemeenteraad is die het lokaal sociaal beleid aanstuurt. Minstens even belangrijk is het in één hand leggen van de leiding van de administratie, waarbij er één secretaris en één financieel beheerder is voor gemeente en OCMW samen. Daarbovenop ook nog eens de diensten zelf maximaal samenvoegen, zal zorgen voor een meer coherent en daadkrachtig sociaal beleid. Dat is de doelstelling van de integratie van het OCMW en de gemeente: een beter beleid dat de zwaksten in onze samenleving ten goede komt”, aldus Bert Maertens.

De integratie van gemeente en OCMW moet tegen 1 januari 2019 een feit zijn. “Maar het is goed dat vele lokale besturen niet passief op 1 januari 2019 wachten, maar nu reeds maatregelen nemen om de integratie van OCMW en gemeente in praktijk te brengen”, besluit Bert Maertens.