...

Veel telemarketeers overtreden de regels

telefooncentrale

40% van gecontroleerde telemarketeers overtreedt de regels.

Kris Peeters: “We treden hard op tegen hardleerse telemarketeers”

Tussen 1 oktober 2015 en 29 april 2016 voerde de Economische Inspectie van de FOD Economie een uitgebreid onderzoek naar 70 ondernemingen die actief zijn in de telemarketing. In totaal werden 1.470.368 oproepen van die ondernemingen gescreend om na te gaan of er geen mensen werden opgebeld die zich op de bel-me-niet-meer-lijst hadden ingeschreven. De resultaten zijn opvallend: 28 ondernemingen, 40% van het totaal aantal gecontroleerden, zijn in overtreding.

Vice-eersteminister en minister van consumenten Kris Peeters: “De bel-me-niet-meer lijst is een bijzonder groot succes. Er zijn al bijna 1 miljoen telefoonnummers geregistreerd van mensen die niet meer willen gestoord worden door telemarketeers. Dit onderzoek toont aan dat een aantal van die bedrijven hardleers zijn. Overtreders zullen dan ook worden aangepakt. 22 ondernemingen hebben een administratieve boete gekregen, voor 1 bedrijf hebben we zelfs een procedure opgestart om hun activiteiten te staken.”

Op 1 juli 2015 ging de bel-me-niet-meer-website online (www.bel-me-niet-meer.be). Sindsdien is dit de enige lijst met telefoonnummers van mensen die niet langer willen opgebeld worden door telemarketeers. Telemarketing bedrijven zijn verplicht om deze lijst te respecteren en nummers op de lijst dus niet langer te gebruiken voor telemarketing doeleinden.

Intussen telt de lijst meer dan 985.000 geregistreerde telefoonnummers. Terecht verwachten mensen die zich hier registreren dat ze niet meer worden lastig gevallen door ongewenste telefoons. Om dat na te gaan, zette de Economische Inspectie een grootschalig onderzoek op.

Gedurende 6 maanden werden daarbij 70 ondernemingen gecontroleerd, goed voor 1.470.368 oproepen. De selectie van die ondernemingen gebeurde volgens 4 criteria (in orde van belangrijkheid):
o Ondernemingen waartegen klachten werden ingediend;
o Ondernemingen die na 2014 hun licentie bij de bel-me-niet-meer-lijst niet hebben hernieuwd;
o Ondernemingen die een actieve licentie hebben;
o Ondernemingen die met een call-center werken.

De resultaten zijn opvallend. Bij 28 ondernemingen, 40% van het totaal, werden inbreuken op de regelgeving vastgesteld.

De meeste inbreuken kwamen gelukkig voort uit onzorgvuldigheid. Zo maakte in 16 gevallen de onderneming gebruik van de bel-me-niet-meer-lijst maar kruist die onzorgvuldig met het eigen databestand. En in 10 gevallen deed de onderneming geen verificatie op basis van de bel-me-niet-meer-lijst.

Maar er waren ook meer hardleerse overtredingen. Zo werden 7 keer agressieve handelspraktijken vastgesteld waarbij herhaaldelijke en niet gewenste oproepen werden geplaatst naar nummers die op de bel-me-niet-meer-lijst staan. In totaal werden 51.400 van de gecontroleerde oproepen geplaatst naar nummers die op de bel-me-niet-meer-lijst staan. Dat is 3,5%.

De vastgestelde overtredingen bleven niet zonder gevolg. Voor 1 bedrijf werd een procedure opgestart om de activiteiten te laten staken. 22 ondernemingen hebben een administratieve boete gekregen. Die sancties liggen tussen 156 tot 60.000 euro. En in het geval van herhaling kan het zelfs 120.000 euro worden. Tot slot kregen 6 bedrijven een formele waarschuwing.

Kris Peeters: “Het succes van de bel-me-niet-meer website toont aan dat heel wat Belgen problemen hebben met telemarketing. Hun wens om niet meer gecontacteerd te worden, moét gerespecteerd worden. Ik roep alle telemarketingbedrijven dan ook op om zorgvuldig om te springen met de telefoonlijsten die ze gebruiken en deze steeds opnieuw te kruisen met de bel-me-niet-meer lijst. Het niet respecteren hiervan heeft immers serieuze repercussies. Van sancties, over juridische actie tot een vordering tot staking van activiteiten. We zullen deze controles blijven voeren en zo de consument blijven beschermen tegen bedrijven die het niet al te nauw nemen met de privacyregels en de wensen van de consument.”