...

Meer schenkingen sinds hervorming schenkbelasting

schenkingen2,5 keer meer schenkingen sinds hervorming schenkbelasting

Een jaar geleden hervormde de Vlaamse Regering de schenkbelasting. Sindsdien zijn er 2,5 keer méér schenkingen geregistreerd. Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein: “De hervorming van de schenkbelasting blijkt een win-win-win voor de burger, onze economie en de overheid. Ook de erfbelasting zullen we deze legislatuur eenvoudiger en rechtvaardiger maken.”

In de periode van april tot juni vorig jaar waren er minder schenkingen, omdat iedereen de nieuwe regels afwachtte. Vanaf de hervorming van de schenkingsrechten in juli zien we een forse toename. Een vergelijking met de periode van januari tot maart 2015, leert dat er sinds de verlaging en vereenvoudiging van de tarieven 2,5 keer meer schenkingen zijn geregistreerd. Vroeger werd er alleen aan de partner, kinderen of kleinkinderen geschonken, gezien de tarieven om te schenken in de zijlijn tot tachtig procent opliepen. Sinds de hervorming zijn er wél schenkingen in de zijlijn.

De ontvangsten uit onroerende schenkingen schommelden vroeger rond de 100 miljoen euro. Nu worden ze geschat op 175 miljoen euro, een stijging met 75 procent. Ook in Wallonië en Brussel, die hun hervorming een half jaar later doorvoerden, zien we een structurele toename van het aantal schenkingen.

Ook erfbelasting hervormen

Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein noemt de hervorming van de schenkbelasting een win-win-win. “De burger kan eenvoudig schenken en jonge mensen moeten minder belastingen betalen op wat ze krijgen. De economie krijgt een boost omdat slapend kapitaal verschuift naar de volgende generatie. En de Vlaamse overheid krijgt meer ontvangsten.”

De Vlaamse Regering zal ook de erfbelasting deze legislatuur hervormen. “Ik wil naar lagere en eenvoudigere Vlaamse belastingen. De hervorming van de schenkbelasting bewijst dat als de tarieven redelijk zijn, mensen makkelijker bereid zijn die te betalen en minder op zoek gaan naar manieren om de belasting te ontduiken”, besluit minister Bart Tommelein.

schenkingen maand