Toekomst van studenten geneeskunde

Louis IdeN-VA: “Niet raken aan 60/40-verdeling”

Louis Ide (algemeen secretaris van de N-VA) en Valerie Van Peel (Kamerlid) stellen vast dat de KU Leuven de kritiek die N-VA heeft op het model van de Planningcommissie bevestigt en roepen minister De Block op om basis van dit model geen beslissingen te nemen over de toekomst van de studenten geneeskunde.

In De Standaard van vandaag roept Rik Torfs, rector van de KU Leuven, de regering op om het advies van de Planningscommissie over de verdeling van het aantal artsen die in 2022 mogen afstuderen niét te volgen.

Louis Ide en Valerie Van Peel zijn niet verbaasd over deze oproep. Ze stelden al eerder vragen bij de werking en de resultaten van de Planningscommissie. “Het was voor ons onbegrijpelijk dat deze commissie voorstelde om in de toekomst relatief gezien aan Franstalige kant meer artsen toe te laten”, zegt Kamerlid Van Peel. “In het gebruikte model zitten dan ook vreemde kronkels.”

“Zo wordt er onder andere rekening gehouden met de totaal verschillende zorgvraag aan beide kanten van de taalgrens. Ook houdt men rekening met kortere loopbanen voor Franstalige artsen waardoor er meer mogen afstuderen. De Planningscommissie corrigeert nergens voor het feit dat er net te veel Franstalige artsen zijn. Niet moeilijk dat je dan uitkomt op een andere dan de 60/40-verdeling. Op die manier betonneer je alleen maar het probleem en laat je de Vlaming juist dubbel betalen. Net nu 5700 Vlaamse studenten, zoals vele tienduizenden voor hen, het ingangsexamen afleggen om zo het aantal artsen aan Vlaamse zijde binnen de perken te houden (en de overconsumptie te beteugelen), stuurt men dus aan op een ‘generaal pardon’ voor de Franstaligen. Het is een goede zaak dat ook andere partijen zich afzetten tegen dit advies.”

Volgens Van Peel is de Planningscommissie zich bewust van de tekortkomingen van hun model. “Hoewel de voorzitter van de commissie niet altijd heeft geantwoord op mijn vragen in het parlement, erkende ze toch dat het model nog verfijnd kan worden.” Het Kamerlid vindt het onbegrijpelijk dat niet eerst het model verfijnd wordt en pas daarna een advies wordt gegeven. “Van een administratie en een minister die wetenschap hoog in het vaandel dragen, had ik beter verwacht”, zegt ze.

Meer nog, volgens dr. Louis Ide zondigt de Planningscommissie tegen een fundamenteel principe van de wetenschap; het bekendmaken van mogelijke belangenconflicten. “Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat sommige leden van de Planningscommissie niet in volstrekte onafhankelijk hebben kunnen oordelen, met alle gevolgen van dien”, aldus Louis Ide.

Valerie Van Peel en Louis Ide steunen de vraag van rector Torfs om de verhouding 60/40 streng te respecteren en roepen minister De Block dan ook op om de werking van de Planningscommissie grondig te herzien. “Voor ons mag geen beslissing worden genomen die nadelig is voor de Vlaamse studenten geneeskunde op basis van een twijfelachtig advies.”