...

Open Vld bepaalt 3 vuistregels rond deontologie

Open VldOpen Vld bepaalt 3 vuistregels rond deontologie

Partijbestuur 4 juli 2016 – “Regels zijn regels. Dat geldt voor iedereen en dus ook voor politieke partijen.” Dat was de conclusie van de gedachtewisseling op het partijbestuur van Open Vld vanmorgen naar aanleiding van de commotie die over de organisatie van een brunch was ontstaan. Voorzitter Rutten legde bijkomend drie vuistregels op tafel die de partij intern zal volgen.

Wie giften of sponsoring aanvaardt, moet dat conform de regelgeving doen en dus ook aangifte doen bij de Controlecommissie van de Kamer Van Volksvertegenwoordigers. Die kan er zich conform de wet over buigen. “Die wetgeving is nog maar net aangescherpt. Dat gebeurde mee op initiatief van Open VLD. Het is volgens ons niet nodig om de wet opnieuw te wijzigen, maar de regels moeten wel worden toegepast. We zullen onze afdelingen hierover bijkomend informeren zodat ze goed op de hoogte zijn. Maar het is onmogelijk om alles in regeltjes te vatten,” aldus de voorzitter.

Drie vuistregels
Rutten legde wel drie vuistregels op tafel die de partij intern zal volgen. Open Vld is een partij die veel evenementen organiseert. We koesteren de dialoog met mensen, met organisaties en met het bedrijfsleven. Het is bovendien een goeie zaak dat er in gans Vlaanderen activiteiten georganiseerd worden waar politici – van het lokale, bovenlokale en nationale niveau – bereikbaar en aanspreekbaar zijn. Het is belangrijk dat te doen volgens de regels van de wet en de drie vuistregels zorgen voor bijkomende duidelijkheid.

1) Deontologie is belangrijk. Meer dan een zaak van wetten en regels is dit iets waar iedereen in eer en geweten zélf over moet beslissen. Gezond verstand is een goede leidraad. Plaats jezelf nooit in een positie die je handelings- of beoordelingsvrijheid beperkt of beïnvloedt.

2) In een goede organisatie mag alles gezien worden. Maak daarom op voorhand duidelijke en transparante afspraken. Gebruik bij voorbeeld een sponsorcontract waarin je de verschillende sponsorpakketten vooraf duidelijk vastlegt.

3) Zorg bij geldzaken steeds minstens voor het 4-ogenprincipe : twee mensen kunnen een betere inschatting maken dan één alleen.

Controlecommissie
Over de brunch in kwestie was Rutten bijzonder bondig: “Ik heb ernstige bedenkingen bij de sponsoring van de brunch van de heren Versnick en De Buck. Ik heb hen dat ook gezegd en hen gewezen op de wetgeving ter zake. Ze hebben wel volgens de bepalingen van de wet aangifte gedaan van de sponsoring. Het is nu aan de Controlecommissie om dit verder te bekijken.”