Geen Airbnb in sociale woningen

Liesbeth Homans

Geen Airbnb in sociale woningen

Door digitale platformen als Airbnb wordt het onderverhuren van je woning aan toeristen erg aantrekkelijk. Het is begrijpelijk dat ook sociale huurders daar een een graantje van willen meepikken. Maar dat is en blijft verboden, zo bevestigt minister van Wonen Liesbeth Homans op vraag van Vlaams Parlementslid Marc Hendrickx (N-VA). Een goede zaak, zo meent Marc Hendrickx.

“Het is goed dat sociale huurders extra inkomsten verwerven, maar niet door exploitatie van gemeenschapsgoederen. Een sociale woning werd immers met publieke middelen gebouwd. De huurder geniet dankzij subsidies een voordelig tarief. Onze samenleving investeert dus heel wat belastinggeld in een sociale huurder. Dat doen we om hem uit de woonnood te helpen, niet om een extra inkomstenbron te bezorgen. Dat is fundamenteel oneerlijk tegenover particuliere huiseigenaars of horecauitbaters. Daarom is elk commercieel gebruik van een sociale woning verboden. Dat wil niet zeggen dat sociale huurders niet gastvrij mogen zijn. Af en toe iemand via Couchsurfing gratis herbergen mag.”

“Ook praktisch is je sociale woning verhuren geen goed idee. Airbnb is niet zonder risico. Er zijn genoeg verhalen over Airbnb-overnachters die de woning beschadigen en dan verdwijnen met de noorderzon. Sociale huurders en bij uitbreiding de huisvesters riskeren zo een financiële kater.”

Marc Hendrickx roept op tot verantwoordelijkheid in dit dossier: “Wie nu onduidelijkheid schept over Airbnb in sociale woningen bewijst de huurders geen dienst. In Nederland verloren al enkele sociale huurders zo hun woning. Gelukkig nam minister Homans op mijn vraag een glashelder standpunt in: geen Airbnb in een sociale woning.”