Grimbergse meerderheid MET Groen verkoopt ziel aan Brussel

Grimbergse meerderheid met groen heeft afgelopen vrijdag op de gemeenteraad inderdaad hun ziel verkocht aan de stad Brussel. Het was een gemeenteraad zoals overal ten lande op vrijdag 24 juni jongstleden. er stonden 33 zaken op de agenda en één toegevoegd punt U leest het goed in Grimbergen spreken ze over zaken in de gemeenteraad en niet over punten. Dit is gewoon een vaststelling. Het was dadelijk duidelijk dat het geen gewone gemeenteraad zou worden want aan het gemeentehuis werden we al opgewacht door TAK-leden. zij droegen allemaal de slogan “Grimbergen verkoopt zijn ziel voor een appel en een ei”
Image00003
Alle burgers die kwamen luisteren kregen dan ook symbolisch een appel en een ei in een plastiek zakje van deze mensen aangeboden voor het naar binnen gaan. sommigen weigerden het zakje (vooral leden van de meerderheid), anderen namen het wat graag aan. Eén opmerking aan deze mensen van het Taal Aktie Komitee zorg in het vervolg voor hardgekookte eieren want ik zag er meerdere sneuvelen. Of was het de bedoeling ze naar de burgemeester te gooien? In ieder geval er was meer publiek dan normaal en deze lieten zich ook regelmatig horen.
Image00001
En toen was het tijd voor de zaak 27 (agendapunt 27). Goedkeuring dadingsovereenkomst tussen de stad Brussel en de gemeente Grimbergen tot buurtweg nr 3 in de mate dat die gesitueerd is op de percelen gekend als “Parking C” en thans gekend als afd.4,sectie B, nr 229A, 229B, 229C. Zo werd het agendapunt beschreven. En toen begon het pas. Plots kwamen er twee ja ja u leest het goed twee advocaten de gemeenteraad vervoegen om op de vragen betreffende dit dossier te antwoorden omdat volgens mevrouw de burgemeester zij het dossier niet zo goed kende (Waar hebben ze een dergelijk exemplaar nog gehaald?)
Image00005
Je moet het inderdaad maar meemaken een burgemeester die haar eigen dossier niet kan verdedigen. Maar toen begon de vaudeville pas. Op vraag van oppositielid Philip Roosen (N-VA) of deze dading een invloed zou hebben op de uitspraak van de vrederechter was het antwoord van de advocaat doodleuk nee. Niemand van het publiek, alsook van de gemeenteraad (buiten de meerderheid) begreep deze uitspraak. Uiteindelijk na heel wat weerwerk van de N-VA, Vernieuwing ja zelfs de UF oppositie moest de advocaat bakzeil halen en toegeven dat het toch invloed zou hebben op de uitspraak van de vrederechter.

Maar er waren nog meer rare dingen aan de hand zo verweet Bart Laermans (Vernieuwing) de meerderheid de grond veel te goedkoop te verkopen. Ook in de advocaat zijn rapport zaten nogal wat tegenstrijdigheden. Zo verklaarde hij dat de voetweg al gedurende 30 jaar niet meer wordt gebruikt, terwijl in een besluit van 2006 te lezen staat dat deze gebruikt wordt als toegangsweg naar parking C. Toen op vraag van de SPA oppositie gestemd werd over het verdagen van het agendapunt werd dit meerderheid tegen oppositie weggestemd 17 nee tegen 13 ja.
Image00006
(links op de foto één van de twee advocaten)

De rol van Groen in gans het dossier roept ook vragen op deze partij beweert tegen megalomane projecten te zijn behalve als ze mee in de meerderheid zitten. Kijk maar naar het winkelcomplex aan de Van Praatbrug, het Neocomplex op de Heysel en niet te vergeten het Eurostadion. Maar ze zijn wel tegen U-Place want in Vilvoorde zitten ze in de oppositie. Deze hypocriete houding werd hen ook verweten vanop de publiekstribune. De dienstdoende agenten moesten meermaals het publiek tot kalmte aanmanen. Sommigen vroegen zich luidop af wat er aan Groen werd beloofd om mee te doen aan deze vaudeville.

Na nog wat heen en weer geroep tussen meerderheid en oppositie die hun verweet achterbaks te zijn omdat er al gesprekken bezig waren met de stad Brussel tijdens vorige gemeenteraad. Dat werd handig weggewuifd door mevrouw de burgemeester door te verwijzen naar de vertrouwelijkheid van het dossier. Uiteindelijk werd er gestemd en werd een bocht van 180 graden genomen en vielen de maskers af. Weer was het meerderheid (CD&V – OVLD – Groen) tegen oppositie (N-VA, SPA, Vernieuwing en UF) ditmaal 17 ja en 13 nee. Een beslissing die zeker niet genomen werd in het voordeel van de Grimbergense bevolking.

Om aan te tonen hoezeer dit dossier rammelt langs alle kanten geven we u nog een paar dingen ter overweging mee: het ontwerp MER is 21 juni ter goedkeuring doorgestuurd aan de Vlaamse overheid , Grimbergen heeft 10 dagen de tijd om een advies te geven ( het dossier is meer dan 700 pagina’s dik).
Het dossier is een “gewoon dossier” net zoals het indienen van een gewone bouwvergunning. De bouwaanvraag zou 15 juli worden ingediend een openbaar onderzoek van 30 dagen (als iedereen in verlof is! voorbedachte rade?).
Het bestaande afritten complex wordt gebruikt als toegang. Terwijl er nog verbredingswerken aan de ring voorzien zijn.

Ondertussen werd er ook namens het buurtkomité als betrokken partij een procedure opgestart. Aangezien ze reeds het vermoeden hadden dat ze op de gemeente niet konden rekenen het geen volgens hen nu duidelijk bewezen is. Toen ik daar zat en de burgemeester in het vizier had moest ik onbewust denken aan Dagobert Duck maar in plaats van Dollars zag ik bij Marleen Eurotekens in haar ogen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Image00004