...

Vlaanderen gaat voor nog meer flitspalen

ben weytsGedurfde keuzes voor veiliger verkeer zegt Ben Weyts met onder andere méér flitspalen, een snelheidsslot, verplichte vorming voor vrije begeleiders en een veeleisendere rijopleiding in het Vlaams Verkeersveiligheidsplan strijdt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts tegen de schande van de 400 (2014) verkeersdoden in Vlaanderen. Het ambitieuze plan van de minister kreeg deze ochtend groen licht van de Vlaamse Regering. “We mogen de schande van de 400 doden nooit aanvaarden”, zegt Weyts. “Sommige maatregelen zullen onpopulair zijn, maar ze zijn levensnoodzakelijk”.

In 2014 vielen er maar liefst 400 verkeersdoden in Vlaanderen. Dat was een pijnlijke stijging van het aantal slachtoffers, nadat de daling in de cijfers al een aantal jaren aan het stagneren was. Daarmee zit Vlaanderen ver van de doelstelling om in 2030 nog maar 133 en in 2050 geen enkele verkeersdode meer te tellen. Het aantal letselongevallen moet in 2030 halveren ten opzichte van 2010. Als we die doelstellingen willen halen, is er een kordaat beleid nodig. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts verzamelde daarom alle bondgenoten voor een veiliger verkeer in het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid. Binnen dat Vlaams Huis is hard gewerkt aan een ambitieus verkeerveiligheidsplan, boordevol concrete maatregelen. “Samenwerken en met vereende krachten strijden tegen de schande van de 400”, zegt Weyts.

Het Vlaams Verkeerveiligheidsplan zet in op elk mogelijk front. Er komen nieuwe maatregelen voor elk van de 5 E’s: education, enforcement, engineering, engagament en evaluation. Er zitten ook onpopulaire maatregelen in het pakket. “Ik ga mij niet bij iedereen geliefd maken”, weet Weyts. “Wat telt is dat we later de vruchten zullen kunnen plukken van deze maatregelen.”

Op het front van de educatie wordt de lat hoger gelegd. De hervormde rijopleiding zal van beginnende autobestuurders meer kennis en meer kunde vragen. Zo wordt bijvoorbeeld risicoperceptie en veilig rijden met een gps geïntroduceerd in het examen. Voor het behalen van het rijbewijs zal je ook meer rijervaring moeten opdoen. Dat uit zich onder meer in een verlenging naar 9 maanden alvorens je het praktijkexamen mag afleggen wanneer je via de rijschool rijlessen volgt. Nu kan dat al na 3 maanden. Het systeem van de vrije begeleiding blijft behouden, maar nieuw is wel dat de begeleiders binnenkort een verplichte vorming zullen moeten volgen. Eerder maakte minister Weyts al bekend dat er een extra terugkomdag komt voor leerling-chauffeurs. Weyts: “Het systeem van de vrije begeleiding is uniek in Europa. Dat systeem wil ik behouden met vrije begeleiders die zelf beter uitgerust zijn.”

Op het front van de handhaving pakt Weyts uit met een kordate aanpak. Zo stapt Vlaanderen af van de filmrolletjes in flitspalen. Door radicaal digitaal te gaan zullen meer flitspalen meer kunnen flitsen. Samen met het federale niveau wordt werk gemaakt van een gebiedsdekkend web van camera’s, die ingezet kunnen worden voor trajectcontrole. Het arsenaal van de politie wordt verder uitgebreid met de zogenaamde ‘speedgun’, om nog meer snelheidscontroles mogelijk te maken. Voor recidiverende snelheidsduivels wil Weyts de introductie van elektrische snelheidssloten, die het overschrijden van de snelheidslimiet onmogelijk maken. “Wij Vlamingen hebben blijkbaar een harde hand nodig in het verkeer”, stelt Weyts. “Die moeten we dan maar krijgen ook.”

Op het front van de infrastructuur wil Weyts de wegen zelf veiliger maken, om de kans op ongevallen te verkleinen. Zo worden conflictvrije kruispunten de standaard op plaatsen waar dit kan. Op gewestwegen wordt 70 kilometer per uur de norm, en 90 kilometer per uur de uitzondering: een copernicaanse revolutie ten opzichte van de huidige situatie.

Op het front van het engagement wil Weyts een echte verkeersveiligheidscultuur doen ontluiken in Vlaanderen. De mentaliteit van de Vlamingen moet veranderen, want vandaag zijn we in het verkeer wel streng voor anderen, maar zeer weinig voor onszelf. Weyts wil dat de Vlaming vaak en op veel plaatsen, ook bijvoorbeeld op de werkplek, geconfronteerd wordt met de gevolgen van roekeloos gedrag door hen bijvoorbeeld aan te spreken over verkeersboetes. Een sensibiliseringsbeleid dat mikt op een norm- en gedragsverandering. Bedrijven kunnen ook zelf monitoren hoeveel ongevallen hun bedrijfswagens veroorzaken, wat de oorzaak daarvan was en hoe men dit kan voorkomen in de toekomst.

Op het front van de evaluatie worden alle zeilen bijgezet om sneller op de bal te kunnen spelen. Vlaanderen gaat ontluikende problemen rond verkeersveiligheid sneller oppikken en ontmijnen. Ook het Verkeersveiligheidsplan zelf zal voortdurend opgevolgd worden. Wat werkt, wordt uitgebreid. Wat niet werkt, wordt bijgestuurd. “We hebben de verdomde plicht om alles uit de kast te halen voor veiliger verkeer”, besluit Weyts.