Aalst krijgt toch nieuwe BIG JUMP

bigjump

AALST KRIJGT TOCH NIEUWE BIG JUMP, OP ZONDAG 10 JULI 2016.

Goed nieuws voor de Aalsterse Denderzwemmers: er komt toch weer een Big Jump, op zondag 10 juli om 15 uur.

Een unieke kans om in de Dender te zwemmen, na een sprong van de steiger van de jachthaven aan de Zwarte Hoekbrug. Een uur lang zwemmen, veilig begeleid door de brandweer. Met honderden kijklustigen aan de oevers.

In Aalst maken vele tientallen bekende en minder bekende mensen graag hun Grote Plons, al dan niet verkleed. Ambiance verzekerd !
Bovendien is er een demonstratie van slackline, balancerend boven de Dender. Ondertussen maken de kinderen kennis met waterdiertjes.

Big Jump is een Europese actie om de eis voor gezonde, propere rivieren kracht bij te zetten.
“Door tijdens de Big Jump* in het water springen, vragen we op een symbolische manier aandacht voor waterlopen die bruisen van het leven en waarin we zelf zonder gevaar een verfrissende duik kunnen nemen.

We steunen de beleidsplannen die als doel hebben de ecologische toestand van onze rivieren te herstellen. Met de Big Jump*, tonen Europese burgers dat ze er waakzaam op toezien dat de Europese Kaderrichtlijn Water (EKW) effectief ingevoerd wordt.”

De Big Jump gaat in heel Europa verder tot minstens 2021 (nieuwe deadline voor de EKW). De eerste deadline voor deze ‘Europese Kaderrichtlijn Water’ was 2015, maar deze werd helaas niet gehaald. Tegen dan moesten de Europese rivieren, meren en andere waterlopen een ‘goede ecologische toestand’ bereikt hebben en zo proper zijn dat iedereen er weer veilig zou moeten kunnen in zwemmen. Dit doel werd niet bereikt, daarom werd de richtlijn verlengd met 5 jaar.

De waterkwaliteit van de Dender is de laatste 20 wel jaren spectaculair verbeterd, maar nog niet voldoende. Op haar rapport staat ‘matig’, dat is nog niet ‘goed’. Vandaar dat we moeten blijven de aandacht vestigen op het belang van een goede waterkwaliteit. Een goede waterkwaliteit is niet alleen vanuit ecologisch standpunt belangrijk, maar ook stedenbouwkundig is een gezonde en propere waterloop die de stad doorkruist een extra troef. Water brengt de natuur in de stad. Een aantal nieuwbouw en renovatie projecten en zelfs ons nieuw stadhuis situeren zich op de Denderoevers. Dit wijst op een hernieuwde belangstelling voor de rivier die de oorsprong betekende van onze stad.

Na het zwemmen, kan je om 16 uur kan je een natuurwandeling meemaken langs het Wijngaerdveld. Natuurpunt en de Aalsterse Klimaatkoepel ijveren al jaren voor de ontwikkeling van een publieke parkzone langs de natuurlijke oevers van de Dender. 100 jaar na de aanleg van ons prachtige stadspark kan een officieel Wijngaerdpark ten noorden van de stad een verrijking worden voor de groeiende bevolking.
Praktisch:
– Zondag 10 juli vanaf 14u
– Jachthaven, Zwarte Hoekbrug
– Big Jump: springen van 15u tot 16u
– Wandeling oevers Wijngaerdveld om 16u
– Doorlopend slackline demo
– Gratis, geen inschrijving nodig.

Veiligheidsvoorschriften:
• Spring met aangepast schoeisel
• Spring alleen vanaf de aanlegsteiger
• Begeleiding van kinderen onder de 12 jaar
• Laat u afspoelen na het zwemmen
• Volg de instructies op van de organisatoren en veiligheidspersoneel

Meer info: http://klimaatkoepel.blogspot.be of https://bigjumpbelgie.wordpress.com/

Organisatie: Natuurpunt en De Aalsterse Klimaatkoepel i.s.m. Stad Aalst, Jachthaven Aalst, JNM, De Waterkant, Slacklife, GoodPlanet.