...

Gemeente Denderleeuw koopt kerk Hemelrijk

denderleeuwGemeente Denderleeuw koopt kerk Hemelrijk

De kerk van Hemelrijk staat al een tijdje te koop. Maar nu is de kogel door de kerk. Niet de kogel die tot afbraak leidt, wel de spreekwoordelijke kogel die het behoud en de zinvolle herbestemming van de kerk verzekert.

Het college van burgemeester en schepenen kwam tot een akkoord met de vzw Parochiale Werken, die het kerkgebouw te koop gezet had. “We hebben inderdaad een akkoord getekend om voor 580.000 euro het hele pand en de bijhorende parking aan te kopen”, vertelt burgemeester Jo Fonck. “Daarbij hebben we tot ieders tevredenheid een goede deal kunnen sluiten, die zelfs onder de schattingsprijs ligt. Wel heeft de vzw bij de overeenkomst gevraagd dat het gebouw zal herbestemd worden voor gemeenschapsdoeleinden en dus open blijft staan voor de verenigingen. En dat is uiteraard onze bedoeling. Het akkoord gaat nu naar de notaris om een ontwerpakte voor te bereiden, die dan later aan de gemeenteraad ter goedkeuring zal voorgelegd worden.”

De kerk heeft altijd een centrale plek gehad in de wijk Hemelrijk. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de resultaten van het onderzoek ‘Ouder worden in je buurt’, het onderzoek dat Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen in 2015 in de wijk uitvoerde. “Uit dat onderzoek blijkt dat de kerk, en vooral dan het zaaltje onder de kerk, altijd een belangrijke invloed heeft gehad op het sociale leven. Ieder weekend viel er wel iets te beleven. Vanuit de buurt horen we sterk de vraag om deze dynamiek niet verloren te laten gaan. Het gemeentebestuur speelt daar nu op in.”

Een zinvolle herbestemming ligt dan ook voor de hand. Verenigingen vragen meer ontmoetingsruimte, maar ook de vele projecten die het gemeentebestuur in samenwerking met partnerorganisaties uitbouwt, vragen om meer ruimte.
“In 2015 bezocht een delegatie van het gemeentebestuur samen met de gemeentelijke vrijwilligerspoule het ontmoetingshuis ‘De Moazoart’ in Lokeren. De goesting bij de vrijwilligers om ook in Denderleeuw mee te werken aan de uitbouw van een dergelijk ontmoetingshuis was groot”, aldus burgemeester Fonck. “De dynamiek die ontstaat uit projecten zoals Tastoe, Babbelonië, Soep & Spelen, het jeugdopbouwwerk, De Wissel, Buurtsport, Jong-Leren, de Buurtcomputer… overtuigde ons in de haalbaarheidsstudie om vanuit het kerkgebouw een bloeiende wijkwerking uit te bouwen. Al zien we de ‘wijk’ dan uiteraard ruimer dan de inwoners van Hemelrijk.”

Voor de herbestemming van het gebouw wordt nagegaan of er subsidiëring mogelijk is voor de uitbouw. “Zo dienen we een projectaanvraag in via het Plattelandsloket, waar onder meer projecten gesubsidieerd worden die de sociale cohesie aansterken in buurten met veel ouderen, alleenstaande en eenoudergezinnen. Helemaal binnen onze doelstelling dus. Het provinciebestuur gaf ook al te kennen dat ons project een interessante case kan zijn binnen de studie over zinvolle herbestemming van kerken”, besluit burgemeester Jo Fonck.