...

Pragmatisch naar een zachte brexit

euro

Pragmatisch naar een zachte brexit

Minister-president Geert Bourgeois: “Uiteraard betreur ik de uitslag van het referendum om uit de Europese Unie te treden. Dit verzwakt het VK, de EU en Vlaanderen. Het Verenigd Koninkrijk biedt een enorme meerwaarde voor Europa op politiek en economisch vlak. Maar we respecteren de keuze van de Britten. Nu moeten we pragmatisch handelen om te streven naar een zo zacht mogelijke brexit.”

Historische banden
De relaties tussen Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk zijn heel nauw, niet alleen op politiek vlak, maar ook economisch. Geert Bourgeois: “De culturele en politieke banden tussen de Britten en de Vlamingen zijn oud en hecht. Ze hebben eeuwenlang geleid tot de creatie van welvaart en veiligheid voor ons allebei. We waren ook elkaars bondgenoot in goede en slechte tijden. De Britse gesneuvelden in beide wereldoorlogen zijn daarvan de meest recente bewijzen. Het Verenigd Koninkrijk is een enorm belangrijke handelspartner voor Vlaanderen: het is onze vierde exportmarkt. Zeker in sectoren waar Vlaanderen excelleert – zoals de voeding en de textielindustrie – is het van cruciaal belang dat de handel over het Kanaal blijft floreren. Daarom moeten we streven naar een zachte brexit.”

Een zachte brexit houdt in dat de EU en het Verenigd Koninkrijk een nieuw (handels)verdrag sluiten met idealiter geen douanetarieven en geen niet-tarifaire handelsbelemmeringen.

Concreet zijn er vier scenario’s mogelijk:

Het VK krijgt zicht op lidmaatschap van de Europese Economische Ruimte (EER) zoals Noorwegen of IJsland.
De EU sluit een vrijhandelsakkoord af met het Verenigd Koninkrijk waarbij zowel tarifaire als niet-tarifaire belemmeringen worden weggewerkt, zoals momenteel aan de orde in de onderhandelingen over TTIP met de Verenigde Staten.
Een op maat gemaakte associatie tussen het VK en de EU, zoals met Zwitserland.
Er komt een douane-unie, zoals met Turkije.
Zo verregaand mogelijk vrijhandelsakkoord met het VK cruciaal
Bourgeois: “Het is aan de Britse regering om de beslissing tot uittreding te notificeren waarna de terugtredingsonderhandelingen volgens Artikel 50 van het Unieverdrag kunnen starten. Dit kan twee jaar duren. Maar voor Vlaanderen is het cruciaal dat parallel hiermee onderhandelingen starten over een zo verregaand mogelijk vrijhandelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk, zodat er geen sprake kan zijn van tarifaire of niet-tarifaire handelsbelemmeringen. Geen revanche, maar pragmatisch handelen in het belang van onze welvaart, van onze Vlaamse jobs.”

De minister-president zal deze aanpak bepleiten in de voorbereiding voor de Europese top, die volgende week op 28 en 29 juni plaatsvindt in Brussel.

Grondig toekomstdebat
Ook binnen de Unie kunnen we niet ontsnappen aan een grondig toekomstdebat. Bourgeois: “De EU moet opnieuw aan vertrouwen winnen, en dat is alleen mogelijk als Europa focust op die domeinen waar ze door haar schaalgrootte een toegevoegde waarde kan leveren. Er is nood aan een grondig toekomstdebat. De Vlaamse regering komt daarom binnenkort met een eigen EU-visie. Geen grote sprong in het onbekende, wel pragmatisch zien waar we elkaar kunnen versterken zoals met een eengemaakte digitale markt en een energienetwerk. Een visie waar we uitgaan van een meerlaagse Europese Unie met duidelijke grenzen, efficiënte instellingen, fiscale en sociale fairness en een transparante besluitvorming die burgers en ondernemingen vertrouwen geeft.”