N-VA waarschuwt: Hier komen vodden van

Johan Van den DriesscheN-VA waarschuwt: “Hier komen vodden van”

“De Brusselse gemeenten krijgen meer autonomie, maar er wordt geen enkele voorwaarde van behoorlijk bestuur gesteld”, stelt Brussels N-VA-fractievoorzitter Johan Van den Driessche over de ordonnantie die het goedkeuringstoezicht van het gewest afbouwt. “Deze maatregel moedigt bovendien achterkamerpolitiek op gemeentelijk niveau aan. Ik waarschuw hier nu al voor: hier komen vodden van.”

De N-VA vindt het in principe een goede zaak dat het toezicht van het gewest op de gemeenten wordt vereenvoudigd. Een groot manco is echter dat er geen verplichting is voor de gemeenten om hun werking te professionaliseren. Volgens de N-VA is dat nochtans onontbeerlijk. Men kan immers moeilijk stellen dat de Brusselse gemeenten een voorbeeld zijn van professionaliteit en communicatieve openheid. Het Eurostadion-project is daar een typisch voorbeeld van.

“De afbouw van het toezicht zou gepaard moeten gaan met de verplichting tot invoering van interne controleprocessen. Deze zouden de werking van de lokale besturen moeten professionaliseren aangevuld met bijvoorbeeld een extern auditcomité op gewestelijk niveau die audits kan uitvoeren bij de lokale besturen”, verduidelijkt Van den Driessche. “De afbouw van het toezicht moet verder gecompenseerd worden door meer openheid en transparantie die de mogelijkheid tot verantwoording naar de gemeenteraad en de eigen inwoners versterkt. We zouden volgens mij in de toekomst moeten evolueren naar een soort digitaal lokaal staatsblad van de gemeenten, waarop alle beslissingen voor de inwoners raadpleegbaar zijn.”

Het voorstel van de meerderheid voorziet evenmin maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het beleid van de 19 gemeenten niet nog minder op elkaar afgestemd is. “We hebben een goed georganiseerd, sterk en efficiënt stadsgewest nodig. Door dit voorstel zal het verschil in beleid tussen de gemeenten nog toenemen. Het idee van vereenvoudiging is goed, de uitwerking is lamentabel. Ik waarschuw nogmaals, hier komen vodden van”, besluit Van den Driessche.