Belgie: Vandaag werd de mayonaise-wet van kracht

friet

België: Vandaag werd de mayonaise-wet van kracht

Kris Peeters: “Het echte startschot in modernisering voedselwetgeving”

Vandaag werd het KB Mayonaise in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De zogenaamde ‘mayonaise-wet’ past de eisen inzake de samenstelling van mayonaise aan: het minimale vetgehalte wordt verlaagd van 80% naar 70%. Het minimale gehalte aan eigeel gaat van 7,5% naar 5%.
Dit is het échte startschot in de modernisering van de voedselwetgeving die Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters voor ogen heeft, in dialoog met de sector en Fevia. Er werden 45 koninklijke besluiten opgelijst die vaak meer dan 30 jaar oud zijn. Dit is enerzijds hinderlijk voor onze bedrijven die een concurrentienadeel ondervinden, en anderzijds leggen de oude regels vaak ongezonde verplichtingen op met te hoge hoeveelheden zout, vet of suiker.

Voor het einde van deze legislatuur worden ruim 45 wetgevingen gescreend om na te gaan wat er geschrapt of gemoderniseerd moet worden. De lijst omvat volgende categorieën: vleesproducten, visproducten, zuivel, oliën en vetten, suikerproducten, graanproducten, groeten – en fruitproducten, dranken, kruiderijachtige producten, stimulerende producten, producten voor bereiding van voedingsmiddelen. Voor een tiental teksten zijn de herzieningswerken al opgestart.

“Onze voedingssector is wereldtop. Dan moet onze wetgeving ook 21ste eeuws zijn. We moeten de 90.000 jobs in de Belgische voedingsindustrie in de beste omstandigheden, en met de beste wetten en regels, laten werken. Bovendien streeft men vandaag naar een verlaagd suiker- of vetgehalte omwille van gezondheidsredenen. Ook daar willen we nadrukkelijk aan toe bijdragen”, aldus Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters.

Samenstelling van mayonaise
Door het nieuwe KB mayonaise kunnen Belgische producenten beter concurreren met buitenlandse producenten. De buitenlandse producenten waren immers niet gebonden door de strengere Belgische wetgeving, en konden door een lager gehalte aan vet en eigeel bovendien produceren aan een lagere prijs.
“Dit betekent niet dat de lekkere Belgische mayonaise, met haar specifieke smaak, verdwijnt. Om zowel de consument als de sector nog toe te laten de “traditionele Belgische mayonaise” te onderscheiden van de nieuwe mayonaise, werd ook een definitie van “traditionele mayonaise” ingevoerd. Wie deze benaming hanteert, kan nog steeds voldoen aan de traditionele eisen qua samenstelling,” aldus Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters.

Modernisering voedselwetgeving
50 jaar geleden stelden we andere eisen aan voeding dan vandaag, hadden we andere voedingspatronen, of waren bepaalde producten nog niet gekend in België, … . Door gewijzigde consumptiepatronen, technologische vernieuwingen, en productinnovaties (gekleurde pasta, nieuwe broodsoorten, … ) is het dus nodig de regels aan te passen.

De huidige – vaak strengere – nationale reglementering leidt er toe dat de Belgische producenten van levensmiddelen in een benadeelde positie dreigen te komen ten opzichte van de buitenlandse concurrentie die door de Europese regels over de interne markt hun producten vrij op de Belgische markt kunnen plaatsen. Ook hebben de oude regels minder oog voor het gezondheidsaspect.

Zo bepaalde het oude KB mayonaise dat die strikt 80 procent vetstoffen moet bevatten, terwijl dat in het buitenland vaak maar 70 procent is. En een ciabatta bv., waarin olijfolie of gedroogde tomaten zit, bestáát gewoonweg niet volgens het KB uit 1985 over bakkerijproducten.