...

Belastingen naar beneden in Haaltert door ruzie

HaaltertDe plooien zijn nog niet gladgestreken in Haaltert, dit blijkt uit het stemgedrag tijdens de gemeenteraad van 9 juni 2016. Zo heeft de oppositie een belastingverlaging van één procent kunnen laten goedkeuren omdat leden van de meerderheidspartij (Open en Liberaal) hun stem gaf aan de oppositie (CD&V en Open Vld).

Volgens Willy Michiels (CL-Open Vld) was Haaltert een gemeente met de laagste belastingen uit de regio, maar nu is Haaltert de gemeente met de hoogste belastingen de regio. Hoe het allemaal kan verkeren zegt Michiels. Verder zijn alle punten op de afgelopen gemeenteraad goedgekeurd in uitzondering van één punt.

N-VA en SP.a zijn niet te spreken over de blokkade van de oppositie, dit blijkt uit dit schrijven aan onze redactie.Beseffen de initiatiefnemers eigenlijk wel dat een verlaging van de gemeentebelastingen niet ten goede komt van de zwakkeren in onze maatschappij? Immers, leefloners, steuntrekkers, alleenstaande gepensioneerden en eenoudergezinnen betalen weinig of geen personenbelasting en dus al zeker geen gemeentebelastingen. Een daling van de gemeentebelastingen komt wel ten goede van de gezinnen met de sterkste schouders die eigenlijk geen vragende partij zijn voor een belastingvermindering op voorwaarde dat met deze belastingen goed wordt omgesprongen en dat zij er iets uit terug krijgen via veilige en goed onderhouden wegen, meer sociale voorzieningen voor senioren, meer kinderopvang en een mooier, leefbaarder Groot-Haaltert.

Door hun aanhoudende politiek spelletjes is de Haaltertse oppositie, bestaande uit CD&V en CL/Open VLD, erin geslaagd de werking van de gemeente te blokkeren. Hiervoor konden zij een beroep doen Open & Liberaal, meer bepaald schepen en OCMW-voorzitter Gina Verbestel die vanuit de meerderheid en met de medewerking van ambtenaren informatie doorspeelde aan de oppositie achter de rug van haar coalitiepartners om met de bedoeling het huidige beleid een hak te zetten. Met deze onbezonnen daad brengt schepen en OCMW-voorzitter Verbestel, boegbeeld van haar partij, de huidige meerderheid niet allen schade toe maar hypothekeert zij tevens de uitvoering van het door haar partij mee opgestelde en goedgekeurde beleidsplan voor de komende jaren.

N-VA en SP.a zijn in principe niet tegen lagere belastingen maar vinden het gekozen moment zeer voorbarig. De financiële resultaten voor 2015 mogen er dan al gunstig uitzien, de weerslag van de taxshift voor de komende jaren en de kostprijs voor de bevoegdheden die naar de gemeenten zullen worden overgedragen zijn dat veel minder. Het zou daarom logisch zijn te wachten tot de begrotingsbesprekingen eind 2016, wanneer alle plannen en cijfers op tafel liggen, om op dat ogenblik een doordachte en evenwichtige beslissing te kunnen nemen.

Daarenboven werd bij de opmaak van het meerjarig beleidsplan uitgegaan van stabiele ontvangsten. Een daling van de gemeentebelastingen met 1 procent betekent voor de gemeentekas een minder ontvangst van ruim 800.000 euro, de gevolgen van de taxshift worden geraamd op 1,2 miljoen euro, samen 2 miljoen euro minder inkomsten tot eind 2020. Dit scheelt een ferme slok op de borrel en zal het College van Burgemeester en Schepenen -en bij uitbreiding de gemeenteraad- dwingen om keuzes te maken en te snoeien in de uitgaven. Een deel van dit snoeiwerk zal ongetwijfeld dienen te gebeuren binnen het domein van welzijn, jeugd en sociale zaken. Laat dat nu net beleidsdomeinen van Schepen Verbestel zijn.

Maar ook andere projecten onder meer op het vlak van openbare werken (beleidsdomein van Open & Liberaal schepen Dany Vandenstene), mobiliteit en veiligheid komen zo op de helling te staan. Het onderhoud en de vernieuwing van de voetpaden moeten dringend aangepakt worden Hiervoor zal gauw een budget van 300 000 euro per jaar vereist zijn. Ook de fietspadenprojecten langsheen de Ninovestraat (Terjoden) en de Eigenstraat (Denderhoutem) zullen moeten uitgesteld worden wegens gebrek aan financiële middelen.

Een oplossing voor de jarenlang aanslepende problemen inzake wateroverlast in de omgeving van de Dreefstraat en de Stationsstraat (Haaltert) dreigt met de gezamenlijke démarche van de oppositie en dissident Open & Liberaal eveneens op de lange baan geschoven te worden ondanks de beloftes die aan de inwoners werden gedaan. En dan hebben we het nog niet gehad over de verbeterings- en rioleringswerking in de wijken Deeskensveld (Kerksken) en Middelkouter (Haaltert), Vondelen en Anderenbroek (Denderhoutem) waar de inwoners terecht naar uitkijken.

Er rust nu een verpletterende verantwoordelijkheid op de schouders van zij die de goede werking van onze gemeente met hun onbezonnen voorstellen blokkeren. Het zijn ook zij die hiervoor ter verantwoording zullen geroepen worden in het najaar van 2018. De burgers van Groot-Haaltert zijn niet dom en al zeker niet vergeetachtig.